WEDERKOMST DES HEREN

Welkom op de subwebsite van de geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren.

De Wederkomst des Heren  behoort samen met vier geloofsgemeenschappen bij de St.-Martinusparochie.

De dagelijkse gang van zaken in de Wederkomst des Heren wordt verzorgd door het Wederkomst des Heren Beraad, waarin de leden van de pastoraatgroep en de locatieraad zitting hebben.

Actuele informatie kunt u vinden bij eerste “tab” Klepels.

Algemene informatie van de parochie St.Martinus vindt u op deze website.

Het kerkcentrum is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

De vieringen worden in “Buurthuis Bij Bosshardt” gehouden, Marco Pololaan 115 ingang onder de poort met de klokken door.

_______________________________________________________________

Z: ziekenbezoek, ziekenzalving en uitvaart 06-51 29 36 31

A:kerkcentrum, Marco Pololaan 115, 3662 GB

T: 030-289 31 12

E: kanalen@xs4all.nl

B: Kerkbalans:NL20 INGB 0005 1533 67 t.n.v. Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland te Utrecht.

    Overige betalingen: NK  INGB 0000 7754 88

W: www.stmartinusutrecht.nl/wederkomst/   redactie subwebsite: Frans van Beuningen

P: Martinus Magazine, redactie parochieblad/pagina Wederkomst des Heren: Yvonne. van de Brink