Werkgroepen Wederkomst

Veel vrijwilligers stellen tijd en menskracht beschikbaar om diverse activiteiten binnen de geloofsgemeenschap in de lucht te houden of te organiseren.

Vaak wordt er gewerkt in groepen.

De functionerende werkgroepen zijn onderverdeeld in liturgische, catechese en diaconale werkgroepen. Daarnaast is er een aantal met overstijgende werkzaamheden in “divers” ondergebracht.

De werkgroepen zijn een belangrijk onderdeel in onze geloofsgemeenschap.

Kies in het menu een van de groepen om deze beter te leren kennen.

Ook kunt u bij vacatures zien naar wie in welke groep wij nog op zoek zijn.