Taizé-vieringen

Taizé is in kerkelijk verband meer dan de naam van een klein dorpje in Frankrijk. Taizé is een spiritueel centrum dat vooral jongeren aantrekt. Massaal trekken  vooral jongeren in de zomermaanden naar Taizé, wonen daar driemaal per dag een viering bij, ontvangen in korte sessies inzicht in bijbel en geloofskennis en vooral ook belangrijk: jongeren uit heel diverse landen ontmoeten elkaar en sluiten vriendschap.

Wat is een Taizé-viering? Een viering volgens de spiritualiteit van Taizé is anders dan de reguliere zondagse viering. Kenmerkend voor de viering zijn de stilte, de liederen en de afwezigheid van één voorganger. De viering kenmerkt zich door het zingen van liederen, stiltemomenten en schriftlezingen.

Wat is Taizé? De gemeenschap van Taizé is een internationale, oecumenische gemeenschap van ongeveer honderd broeders, gevestigd in het gelijknamige Bourgondische plaatsje. De broeders komen uit bijna dertig verschillende landen en zijn van protestantse en katholieke afkomst. De spiritualiteit van de gemeenschap staat in het teken van de Zaligsprekingen van Jezus en van de eenheid onder de christenen.

In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen, waarin gebedsvieringen, stilte, uitwisseling en bezinning op de bronnen van het geloof centraal staan. Ieder jaar komen er enkele duizenden uit Nederland.