Ziekenzalving

Ziekenzalving

Dit sacrament heeft na het Tweede Vaticaans Concilie een nieuwe naam gekregen.

Vroeger noemde men dit sacrament het H. Oliesel ofwel het sacrament van de stervenden.

Als het sterven nabij was, werd in laatste instantie de priester er bij geroepen, om dit sacrament te bedienen. Met de term Ziekenzalving wordt aangegeven, dat dit sacrament gegeven kan worden aan ernstig zieken of aan senioren, die tobben met hun gezondheid. Het is een teken dat de Heer in ziekte en sterven heilzaam nabij wil zijn.

In iedere geloofsgemeenschap van de parochie wordt een gezamenlijke ziekenzalving gehouden waar iedere parochiaan aan kan deelnemen.

Daarnaast blijft de mogelijkheid om een individuele ziekenzalving te ontvangen, meestal in bijzijn van de naaste familie.

U kunt daartoe contact opnemen met het secretariaat van de parochie 030-2546147 of buiten de kantooruren van het algemene nummer in noodsituaties: 06-51 29 36 31.

Ziekenzegen

Het is mogelijk dat de voorkeur voor een ziekenzegen door de zieke of de naaste familie wordt uitgesproken, het kan ook zijn dat niet direct een priester bereikbaar is om de ziekenzalving toe te dienen.

In dat geval kan de ziekenzegen worden toegediend door een van de pastores.

U kunt daartoe contact opnemen met het secretariaat van de parochie 030-254 61 47 of buiten de kantooruren van het algemene nummer in noodsituaties: 06-51 29 36 31.

De dienstdoende telefonist(e) zal het dan verder regelen.