Wijdingssacrament

Het priesterschap/diakonaat
De bisschop, de priester en de diaken delen in het ene sacrament, waarin zij zoals de apostelen door Christus de Heer worden gezonden en door de heilige geest worden geheiligd, om leiding te geven aan de Kerk.

Priesters en diakens zijn hierin medewerkers van de bisschop.

De voorbereiding en viering van dit sacrament worden op diocesaan niveau geregeld.
De parochie kan bidden voor goede priesters en diakens.
Het is goed om in het gebed om roepingen ook pastoraal werkers en religieuzen te betrekken.