Wijdingssacrament

Het priesterschap/diakonaat

De bisschop, de priester en de diaken delen in het ene sacrament, waarin zij zoals de apostelen door  Christus de Heer worden gezonden en door de heilige geest worden geheiligd, om leiding te geven aan de Kerk. Priesters en diakens zijn hierin medewerkers van de bisschop.

De voorbereiding en viering van dit sacrament worden op diocesaan niveau geregeld.

De parochie kan bidden voor goede priesters en diakens.

Het is goed om in het gebed om roepingen ook pastoraal werk(st)ers en religieuzen te betrekken.