Vormsel

Het Vormsel

Het Vormsel is de bevestiging van het Doopsel.

Hebben ouders voor hun kinderen de keuze gemaakt voor het Doopsel, bij het Vormsel kunnen zij zelf ook mede de keuze maken. Bij het Vormsel wordt door de bisschop of diens plaatsvervanger de gave van de heilige Geest gegeven.

Het Doopsel roept Pasen in herinnering: met Christus herboren worden tot nieuw leven. Het Vormsel brengt Pinksteren tot leven met de gave van de heilige Geest.

Er is één viering van het H. Vormsel voor de gehele stad Utrecht

De voorbereiding op het Vormsel zal in enkele geloofsgemeenschappen plaats vinden.
Voor de voorbereiding ontvangen de kinderen en hun ouders een bericht van de geloofsgemeenschap waar men ingeschreven staat.

Ouders kunnen hun dochter of zoon ook zelf opgeven bij de plaatselijke geloofsgemeenschap of bij het secretariaat van de parochie 030-2546147. Zie ook de catechese rubriek van uw geloofsgemeenschap.

De datum van de gezamenlijke vormselviering is:

PINKSTERZATERDAG OM 18.30 UUR IN DE KATHEDRAAL.

De vormheer is mgr. hulpbisschop van Utrecht. H.Woorts.