Verzoening

Verzoening

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de naam van dit sacrament veranderd. In plaats van biecht spreken we van het sacrament van de verzoening.

Bij Biecht ligt de nadruk op het opbiechten van zonden en tekorten. Bij Sacrament van Verzoening ligt meer de nadruk op Gods vergevende barmhartigheid.

Wie dit sacrament wil ontvangen, kan mondeling of telefonisch een afspraak maken met een van de priester-assistenten, wier namen bij het centraal secretariaat opvraagbaar zijn.

In de meeste geloofsgemeenschappen wordt voor de feesten van Kerstmis en Pasen een gemeenschappelijke Boeteviering gehouden.