Huwelijk

Het Huwelijk

Ook het huwelijk wordt onder de sacramenten gerekend. In de liefde van man en vrouw komt Gods liefde als de bron en oorsprong van de echtelijke liefde aan het licht. In de huwelijksliefde komt de liefde van God nabij.

Mensen met trouwplannen kunnen zich melden bij het secretariaat van de parochie.

De voorbereiding heeft de volgende elementen

1. een intakegesprek met een van de pastores, waarbij tevens de huwelijks-formulieren worden ingevuld.

2. twee voorbereidende avonden met enkele bruidsparen over de betekenis van het sacrament van het huwelijk.

Deze avonden, telkens van 20.00 – 21.30 uur op de data die in agenda vermeld worden en staan onder leiding van een van de pastores.

Het adres is Adriaen van Ostadelaan 4 of adres Jacobskerkhof 2

Daarnaast is er een voorbereiding op de huwelijksliturgie met de pastor die voor-gaat in de viering.

De viering van het huwelijk heeft naar keuze van het bruidspaar plaats in een van de geloofsgemeenschappen van de parochie St.-Martinus.

Maak uw deelname kenbaar aan het parochiesecretariaat: info@stmartinusutrecht.nl of 030-254 61 47