Huwelijk

Huwelijk

Ook het huwelijk wordt onder de sacramenten gerekend.

In de liefde van man en vrouw komt Gods liefde als de bron en oorsprong van de

echtelijke liefde aan het licht. In de huwelijksliefde komt de liefde van God nabij.

Mensen met trouwplannen kunnen zich melden bij het secretariaat van de parochie.

De voorbereiding heeft de volgende elementen

1. een intakegesprek met een van de pastores, waarbij tevens de huwelijks-formulieren

worden ingevuld.

2. twee voorbereidende avonden met enkele bruidsparen over de betekenis

van het sacrament van het huwelijk.

Deze avonden, telkens van 20.00 – 21.30 uur op de onderstaande data en adressen staan
onder leiding van een van de pastores.

21 en 4 april 2017; 12 juni 2017.

adres Adriaen van Ostadelaan 4

of

22 en 29 november 2016 in “”English””

adres Jacobskerkhof 2

Daarnaast voorbereiding op de huwelijksliturgie met de pastor die voorgaat in de viering.

De viering van het huwelijk heeft naar keuze van het bruidspaar plaats in een van de

geloofsgemeenschappen van de parochie St.-Martinus.

Maak uw belangstelling kenbaar aan het parochiesecretariaat: info@stmartinusutrecht.nl of 030-254 61 47