Eucharistie

De Eucharistie

In de Eucharistie vieren we het mysterie van Jezus dood en verrijzenis: hoe Hij in liefde zijn lichaam gegeven heeft en zijn bloed vergoten heeft tot vergeving van zonden, om alle mensen te doen delen in zijn leven als kind van God.

We vieren met de tekenen die Jezus zelf ons gegeven heeft aan het Laatste Avondmaal.

Hij nam toen brood en wijn, Hij sprak een Lofprijzing tot zijn Vader, Hij brak en brood en zei tot zijn leerlingen: Neemt en eet en drinkt, Dit is mijn Lichaam dit is mijn Bloed, Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Getrouw aan Jezus opdracht vieren we zoveel mogelijk iedere zondag in elke geloofsgemeenschap de eucharistie als bron en hoogtepunt van onze parochiegemeenschap.

Het sacrament van de eucharistie ontvangen de jongens en meisjes die ingeschreven zijn als parochiaan en de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt. Gewoonlijk zijn het leerlingen van groep 4 van de basisschool. De voorbereiding geschiedt bij voldoende deelname in de eigen geloofsgemeenschap. Bij weinig tot zeer weinig deelnemers kan het voorkomen dat groepen van twee of drie geloofsgemeenschappen worden samengevoegd.

De ouders van de jongens en meisjes die in aanmerking komen worden in de loop van het parochiejaar aangeschreven en ontvangen dan de nodige informatie.

De voorbereiding op de Eerste H. Communie heeft in de plaatselijke geloofsgemeenschappen plaats. Ouders kunnen hun kinderen opgeven bij de plaatselijke geloofsgemeenschap.

De juiste data van voorbereiding en de dag van de eerste communie vindt u op gemeenschappen

U kunt ook zelf uw belangstelling bekend maken bij het parochiesecretariaat 030-254 61 47