Dopen

            Het Doopsel van kinderen
We worden gedoopt In de naam van de vader, de Zoon en de heilige Geest en zo worden we opgenomen in de liefdesgemeenschap met God en in de geloofs-en liefdesgemeenschap van de Kerk.

We worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook, getuigt Johannes.

Als kinderen van God worden we geroepen om als zusters en broeders met elkaar om te gaan.

Voor ouders is het laten dopen van je kind een belangrijke stap. Samen met andere ouders je er in verdiepen en uitwisselen over je geloof maakt de voorbereiding nog rijker.

Leden van het pastoraal team doen afwisselend mee met een groep.

De voorbereidingsavonden zijn bedoeld voor alle geloofsgemeenschappen in Utrecht.

De voorbereiding omvat twee avonden van 20.00 – 21.30 uur in het St Aloysiuscentrum of in een nader te bepalen ruimte van een van de geloofsgemeenschappen.

De viering van het H. Doopsel heeft naar voorkeur van ouders in een van de geloofsgemeenschappen plaats.

De volgende data zijn gepland:

13 en 27 september; pastor G.Westerveld

14 en 28 november; pastor G.Martens

08 en 22 februari; pastoor T.Huitink

11 april en 25 april; pastor K.Smits

13 en 27 juni; pastor G.Westerveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich melden bij het secretariaat van de St.Martinusparochie  info@stmartinusutrecht.nl, tel. 254 61 47 of bij een van de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Kinderzegen

Julie hebben een kind gekregen? En jullie hebben besloten, je kind niet te laten dopen?

Maar toch zijn jullie God dankbaar voor jullie kind. En je zou deze dank willen uiten en Gods zegen willen vragen voor jullie kind.

Dat is mogelijk! Je hebt dan vooraf een gesprek met een van de pastores, om de viering van Dank en Zegen voor te bereiden.

Je kunt contact opnemen met het secretariaat van de parochie.

Het Doopsel voor volwassenen

Dit werkjaar wordt een serie catechese-avonden georganiseerd voor volwassenen, die opgenomen willen worden in de R.K. Kerk.

Doopbewijs

Een doopbewijs is nodig voor het ontvangen van het vormsel en voor het sluiten van een huwelijk buiten de parochie. Indien de parochie niet meer bestaat kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat.