Sacramenten

Wij geloven dat God mens geworden is in Jezus Christus. Met Hem is God ons nabij gekomen. Hij wordt dan ook door de engel Emmanuel genoemd, dat betekent God-met-ons. Niemand heeft ooit God gezien en toch mogen we Jezus geloven, als Hij zegt: Wie Mij ziet, ziet de Vader. De liefde die Hij uitstraalt, is de liefde van God. Daarom wordt Jezus Christus ook wel sacrament genoemd: de mens in Wie wij God kunnen ontmoeten.

Bij zijn afscheid voor zijn lijden en sterven heeft Jezus zijn leerlingen de belofte gedaan: Ik blijf met jullie in liefde verbonden. Als je elkaar liefhebt, zullen de Vader en Ik en ook de heilige Geest in jullie wonen. Met Pinksteren heeft de verrezen Heer woord gehouden. Hij heeft zijn heilige geest uitgestort over de kleine groep rond zijn leerlingen. En zo is de Kerk begonnen, een menselijke gemeenschap en toch met het geloof, dat in menselijke liefde Gods liefde tot ons komt. Daarom wordt ook de Kerk wel sacrament genoemd: de menselijke gemeenschap waarin we God kunnen ontmoeten.

De sacramenten zijn kernhandelingen van de Kerk, waarin Gods liefde ons nabij komt. We mogen geloven, dat Jezus Christus niet alleen een historische persoon geweest is, 2000 jaar geleden, maar dat Hij als verrezen Heer nu leeft en ons in tekenen laat zien, dat Hij ons in liefde nabij is. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn zeven van deze kernhandelingen sacrament genoemd:

het Doopsel,  het Vormsel, de Eucharistie,

de Verzoening, de Ziekenzalving,

het Huwelijk,  het Wijdingssacrament.

Klik voor nadere informatie op een van de sacramenten.