Rondom St.Geerte

wekelijks bericht van uit de geloofsgemeenschap 

PAROCHIEAGENDA

Zo. 17 sept. 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Rentinck Muziek: Wim Does
Di. 19 sept. 13.30 uur De Roef Kamer 2
20.00 uur Geloven Nu
Wo 20 sept. 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Rentinck
Zo. 24 sept. 9.30 uur Woord & Communiedienst. Voorganger pastor Harmsen
Muziek: organist

MISINTENTIES

Zo 17 sept. Guus van Putten, Piet de Brouwer
Zo. 24 sept. Nel Fonville –Verweij

SPREEKUUR PASTOOR

Het eerstvolgende spreekuur door pastoor A.Huitink zal zijn op woensdag 20 september van 11.00 tot 12.00 uur in de pastorie.

BEREIKBAARHEID

Buiten de openingstijden van het secretariaat kunt u voor de ziekenzegen, de ziekenzalving
of het melden van een uitvaart bellen naar: 06 – 51 29 36 31

COLLECTE/GIFTEN

Collecte 10 september: € 136,95.
Andere inkomsten: Boekjes € 4,10 Kaarsen € 15,70. Bloemen € 3,25. Restauratiefonds € 7,20.
Aan alle goede gevers onze hartelijke dank.

 

0UD PAPIER

Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container. De volgende zaterdaginzameling is op 30 september 2017.
Woont u in Rivierenwijk, dan komen de vrijwilligers op woensdagmorgen om de week het bij u voor de deur ophalen. De ene week is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de andere week wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade (oneven weken). Deze week is dat de Jutfasewegkant. Help mee om het vrijwilligerswerk van de gemeenschap te ondersteunen.

TUSSENTIJDS magazine Voor katholiek Utrecht

Als u het nieuwe parochieblad ‘’Tussentijds’’ nog niet in bezit heeft, kunt u na afloop van de viering een exemplaar meenemen vanaf de tafel achter in de kerk.

St. MARTINUSPAROCHIE UTRECHT HELPT SINT MAARTEN

De Martinus parochie is geraakt door de gevolgen van de orkaan, die het leven van de inwoners van
Sint Maarten helemaal op zijn kop heeft gezet.
Wij willen hun nood delen en hulp bieden.
In de kerken van de St. Martinusparochie zal in het weekend van 16-17 september a.s. de collecte bestemd zijn voor steun aan Sint Maarten.
In onze geloofsgemeenschap zal na afloop van de viering een deurcollecte gehouden worden.
Ook zullen wij bidden om kracht voor de mensen die hun hele leven weer op moeten bouwen en treuren om verlies.
Ook is het mogelijk om een bijdrage per bank over te maken: NL78RABO 0181 9165 25
t.n.v. Sint Martinus, diaconie.
Samen met de opbrengst van de collecte in de kerken wordt het geld aan de hulporganisatie gestort.

 

OPEN DAG AZC’S UTRECHT

Op zaterdag 23 september a.s. houden de Asielzoekerscentra in Nederland een open dag van
12.00 uur tot 16.00 uur.
Het AZC in Utrecht aan de Joseph Haydenlaan ( Oog in Al) en aan de Einsteinlaan (Overvecht) nodigen iedereen uit voor een programma met optredens, workshops en rondleidingen.
In verband met het gebrek aan parkeerruimte rond de centra wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk met de fiets of openbaar vervoer te komen.
Meer informatie: www.azc.nl.

ROOMS KATHOLIEK IN DEZE TJD

‘’Thuis bij God, gastvrij” dit nieuwe inspiratieboekje laat zeventien mensen aan het woord komen, die als nieuwkomer of al hun hele leven met de kerk verbonden zijn.
Wat inspireert hen, waarom gaan ze voor het geloof?
Herkenbare verhalen van jongeren, ouderen, gewijden en gehuwden, thuis en onderweg.
Een exemplaar ligt ter inzage op de tafel, achter in de kerk.
Wilt u in het bezit komen van dit boekje zet dan uw naam op de intekenlijst die daarbij ligt.
De prijs is € 2,00 per stuk.