Rondom St.Geerte

wekelijks bericht van uit de geloofsgemeenscha

WEEKAGENDA RONDOM SINT GEERTE zie ook Martinus Actueel onder Martinus

 

Gebruik je talenten!
Als wij Jezus in het evangelie horen zeggen;’’Gebruik je talenten’’,dan zijn wij geneigd dat op te vatten als :’’Doe je best om het beste uit je te halen’’ En natuurlijk zou iedereen dat moeten doen. Als je dan maar het beste verstaat als: datgene wat ons,mensen, en de hele schepping harmonie en vrede brengt. Want dat bedoelt Jezus. Waarbij Hij dan ook weet dat niet iedereen daar dezelfde invloed op heeft. Niet iedereen heeft immers hetzelfde aantal talenten om aan die vrede en harmonie te werken. Ik denk dat wij bijna allemaal moeten bekennen dat wij slechts 1 talent hebben. Als we die dan maar niet begraven, zegt Jezus. Want God houdt daar heus wel rekening mee. Hij kent ons toch! Maar Hij weet ook:kleine beetjes helpen. Laten wij daarom proberen in onze eigen omgeving liefdevol met elkaar om te gaan en,waar nodig,hulp en troost te bieden
Pastor Oostendorp

PAROCHIEAGENDA

Zo. 19 nov. 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger pastor Rentinck
Muziek: Tim de Vries
Ma. 20 nov. 19.30 uur Pastoraatgroep
Di. 21 nov. 20.00 uur Geloven Nu
Wo. 22 nov. 19.00 uur Eucharistieviering Voorganger pastor Rentinck
20.15 uur Kerstoverleg
Do. 23 nov. 10.00 uur De Roef
Zo. 26 nov. 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger pastor Smits
Samenzang

MISINTENTIES

Zo 19 nov. Ben Boerland, Guus van Putten, Jeanne van Vliet – Mourits,
Joop Grim.
Dat wij bidden voor diegenen die de ziekenzalving ontvangen (hebben).
Zo. 26 nov. Marie van Os van Sonsbeek, Jeanne van Vliet – Mourits,
Joop Grim, Nel Fonville – Verweij.

OVERLEDEN
Op 9 november jl. is overleden, in de leeftijd van 91 jaar, de heer Johannes Adrianus Grim.
De uitvaart was op 15 november in onze kerk en aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de R.K. Begraafplaats St. Barbara.

 

PASTORAATGROEP
Diaconie vacature diaconie@stgertrudis.nl
Catechese José Krul 06-28577097 catechese@stgertrudis.nl
Gemeenschapsopbouw Leny van Geffen 030-2896310 opbouw@stgertrudis.nl
Liturgie Leny van Geffen 030-2896310 liturgie@stgertrudis.nl
Algemeen Diederik Wienen 030-2671758 pastoraatgroep@stgertrudis.nl

SPREEKUUR PASTOOR
Het eerstvolgende spreekuur door pastoor A.Huitink zal zijn op woensdag 29 november van
11.00 tot 12.00 uur in de pastorie.

BEREIKBAARHEID
Buiten de openingstijden van het secretariaat kunt u voor de ziekenzegen, de ziekenzalving
of het melden van een uitvaart bellen naar: 06 – 51 29 36 31

COLLECTE/GIFTEN Collecte: Uitvaart Mevr. van Vliet -Mourits € 223,63
Collecte Allerheiligen/Allerzielen: € 56,40.
Collecte 5/11/2017 € 129,65
Andere inkomsten: Boekjes € 9,75.Kaarsen € 14,55. Bloemen € 17,65.
Aan alle goede gevers onze hartelijke dank.

Vanaf 1 oktober a.s. vinden de vieringen plaats in de daarvoor geschikt gemaakte ruimte in de pastorie.
De ingang is nu, voor de zondagsvieringen, de voordeur van de pastorie.
Om 9.30 uur wordt de deur, om veiligheidsredenen, gesloten.

0UD PAPIER
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container. De volgende zaterdaginzameling is op 25 november 2017.
Woont u in Rivierenwijk, dan komen de vrijwilligers op woensdagmorgen om de week het bij u voor de deur ophalen. De ene week is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de andere week wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade (oneven weken).
Deze week is dat Merwedekadekant .
Help mee om het vrijwilligerswerk van de gemeenschap te ondersteunen.

Lectorentraining in Dominicuskerk,
Zaterdag 25 november 10.00 – 13.00 uur Dominicuskerk
Alle lectoren uit geloofsgemeenschappen in Utrecht zijn welkom voor een lectorentraining in de Dominicuskerk. We gaan wat dieper in op de rol van de lector, maar vooral gaan we heel praktisch trainen: hoe draag je voorbeden voor en hoe lees je de verschillende soorten lezingen in vieringen. Hoe sta je, hoe gebruik je de microfoon, tot wie richt je je, enz. Aan de hand van een lijstje aandachtspunten gaan we aan de slag. Na afloop wordt een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden met een kop soep. Aanmelden bij secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.

Wijziging secretariaat
Na een lange tijd van inventariseren, bespreken, harmonieus in elkaar steken, zijn per 1 november de parochiesecretariaten van de Ludgerus, de Salvator en de Martinus overgaan naar één centraal secretariaat Katholiek Utrecht, dat gevestigd wordt Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht,
tel 030-2546147. Werkzaam zijn daar de dames Margriet Simonis (van de Ludgerus), Marian van Kuijk (van de Martinus) en Bouwien Vermulst (van de Salvator). Het wordt één geheel en de werkzaamheden worden onderling toegedeeld. Vanaf 6 november is het kantoor van het Secretariaat Ludgerusparochie (Boerhaaveplein) overgeheveld naar de nieuwe locatie.
Het nieuwe E-mailadres luidt: secretariaat@katholiekutrecht.nl

 

IEDEREEN ONDER DAK HERHAALDE OPROEP
Heb je hart voor de vluchtelingen en een kamer over in je huis? Wil je ons helpen een vluchteling te helpen? ‘’Iedereen onder Dak’’ zoekt logeerplekken voor vluchtelingen die nu zonder resultaat aankloppen bij vluchtelingenopvang. De opvangplekken zijn vol. In Utrecht is de wachttijd 3 tot 5 maanden voor de bed -bad- en broodopvang. In deze tussentijd staan zowel vrouwen als mannen op straat. Wij zoeken logeerplekken om de wachttijd (tussen twee weken en drie maanden) te overbruggen.
Twee weken is de kortste logeertijd, drie maanden is de maximale logeerpartij. Wij komen de logé brengen en ophalen op de tijd die u past. U kunt zelf zeggen of u een man of een vrouw wilt laten logeren.
Aanmelding en informatie bij dominee Marieke Sillevis Smitt
m.sillevis@protestant-utrecht.nl

 

Aartsbisschop Mirkis (Irak) bezoekt Utrecht
Aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis o.p. van Kirkuk/Irak was op 13 november voor een kort bezoek in Nederland. In de Utrechtse Aloysiuskerk sprak hij over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt, kunnen bijdragen aan een toekomst van hoop, een toekomst van vrede in Irak. Enkele maanden nadat deze dominicaan bisschop werd van dit Chaldeeuws katholieke bisdom werd de hele regio overspoeld door een kleine 2 miljoen ontheemden die vanuit Mosul en omgeving ISIS ontvluchtten.

Kardinaal viert Allerzielen op Utrechtse begraafplaats
Donderdag 2 november (Allerzielen), de dag dat de R.-K. Kerk de overledenen herdenkt, was er om 10.00 uur in de kapel van begraafplaats St. Barbara in Utrecht een Eucharistieviering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Na afloop kregen de misgangers een zojuist door de kardinaal gezegend lichtje mee voor een te bezoeken graf.

Katholiek Utrecht op Adventmarkt Pandhof, zaterdag 2 december 16.00 uur
Een vaste openingsactiviteit van de adventperiode is de Adventmarkt in de pandhof van de Domkerk op de zaterdag voor de eerste zondag van de advent – 2 december. Katholiek Utrecht is ook dit jaar weer aanwezig met een kraam. Het adventproject van de Katholieke gemeenschappen van Utrecht wordt gepresenteerd. Ook zijn er voorbeelden te zien hoe advent thuis tastbaar kan worden gemaakt. Open vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.