RONDOM ST.-GEERTE

EINDE VAN EEN TIJDPERK
Alle activiteiten van de St. Gertrudiskerk zullen vanaf 1 april 2018 eindigen.
Aan een traditie van vele jaren komt abrupt een einde.
Sinds vorig jaar juli heb ik met veel plezier aan de wekelijkse samenstelling van de Weekagenda
meegewerkt.
Langs deze week wil ik al diegenen, die in de periode dat de Weekagenda bestaat meegewerkt en bijgedragen hebben aan het samenstellen en distributie van de hiervan, hartelijk bedanken voor hun inzet en de tijd die zij hier vrijwillig aan besteed hebben, zonder u was het niet mogelijk geweest de informatie van en over de St. Gertrudis en andere zaken aan de parochianen over te brengen.
Ton Fonville