Rondom de Koepel

wekelijks bericht vanuit de geloofsgemeenschap

GEBRUIK JE TALENTEN!
Als wij Jezus in het evangelie horen zeggen: ’’Gebruik je talenten’’, dan zijn wij geneigd dat op te vatten als : ’’Doe je best om het beste uit je te halen’’. En natuurlijk zou iedereen dat moeten doen. Als je dan maar het beste verstaat als: datgene wat ons, mensen, en de hele schepping harmonie en vrede brengt. Want dat bedoelt Jezus. Waarbij Hij dan ook weet dat niet iedereen daar dezelfde invloed op heeft. Niet iedereen heeft immers hetzelfde aantal talenten om aan die vrede en harmonie te werken. Ik denk dat wij bijna allemaal moeten bekennen dat wij slechts één talent hebben. Als we die dan maar niet begraven, zegt Jezus. Want God houdt daar heus wel rekening mee. Hij kent ons toch! Maar Hij weet ook: kleine beetjes helpen. Laten wij daarom proberen in onze eigen omgeving liefdevol met elkaar om te gaan en, waar nodig, hulp en troost te bieden. Pastor Oostendorp

PAROCHIEAGENDA
za 18 nov 18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders
drieëndertigste zondag door het jaar
zo 19 nov 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
ma 20 nov 14.00 uur ouderensoos
20.00 uur tweede avond Op weg naar het Doopsel: pastor Westerveld
di 21 nov 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur communicatieavond: Hr. René Grotenhuis
wo 22 nov 20.00 uur Open Aloysius
do 23 nov 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht
20.00 uur stuurgroep
vr 24 nov 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 25 nov 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
vierendertigste zondag door het jaar
zo 26 nov 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Huitink, Mixtuur
15.45 uur doop Olivier en Hugo Karst
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 19 nov: Henny Scherrenberg-van Impelen.
Zo 26 nov: Joke de Bruin-de Haas; voor Olivier en Hugo Karst, die vanmiddag door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen.

COLLECTE
Afgelopen week bedroeg de collecte op zaterdag voor de geloofsgemeenschap € 24,60 en op zondag voor de Parochiële Caritas Instelling (de PCI) € 491,40.
Tijdens de vieringen in het weekend is er een collecte, bestemd voor onze geloofsgemeenschap.
Er is een extra deurcollecte voor de Nationale Jongerencollecte. Wij danken u voor uw gaven.

ZATERDAG AVOND ANDERS: VERTROUWEN
“Vertrouwen is goed, controle is beter”. Tijdens het werk of het koken zal dat meestal een goede stelregel zijn, maar over het leven zelf heb je nauwelijks controle. We proberen wel van alles te regelen, juiste voeding en beweging, vaccinaties en beveiligingsmaatregelen, maar uiteindelijk hebben we het niet zelf in de hand.
Kunnen we ons dan in vertrouwen overgeven aan wie ons schiep? “Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem”, zegt de psalmist (ps.37:5) en Jezus zegt “wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij” (Joh.14:1). We overwegen deze regels in de zaterdagavond anders viering van 18 november.
Om 18.00 uur in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk.

OPROEP
Paus Franciscus heeft ons voor de werelddag van de armen, zondag 19 november een boodschap meegegeven: Laten wij niet liefhebben met woorden, maar met daden. De brief ligt op de leestafel.

OPEN ALOYSIUS MET KERST
Net als vorig jaar zal de Aloysius rondom de Kerst weer open zijn.
Wilt u meedenken over de praktische zaken rondom deze opening?
Kom dan naar de avond op woensdag 22 november in het pastoraal centrum. De avond begint om 20.00 uur.
Van harte welkom!

ZATERDAG 25 NOVEMBER, VAN 10.00 TOT 13.00 UUR: LECTORENTRAINING IN DOMINICUSKERK
Alle lectoren uit geloofsgemeenschappen in Utrecht zijn welkom voor een lectoren-training in de Dominicuskerk. We gaan wat dieper in op de rol van de lector, maar vooral gaan we heel praktisch trainen: hoe draag je voorbeden voor en hoe lees je de verschillende soorten lezingen in vieringen. Hoe sta je, hoe gebruik je de microfoon, tot wie richt je je, enz. Aan de hand van een lijstje aandachtspunten gaan we aan de slag. Na afloop is er een eenvoudige broodmaaltijd met een kop soep. Aanmelden bij secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.

FILMMIDDAG OP DE ROZENSTRAAT OP ZONDAG 26 NOVEMBER: 14.30 UUR
Kijken naar een film met een ‘spiritueel’ thema, met een korte inleiding vooraf.
Deze zondag draait de film: “DEPARTURES”. Met een korte inleiding door de filmcommissie.
Oscarwinnaar -Beste Buitenlandse Film 2009- DEPARTURES volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt.
Plaats: Koffiekamer St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht (naast de parkeergarage La Vie).

DONDERDAG 30 NOVEMBER: EXPOSITIE ‘LUTHER’, PAROCHIEBEZOEK CATHARIJNECONVENT
De tentoonstelling ’Luther’ toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van de invloedrijke reformator. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie.
De Utrechtse parochies organiseren een parochiebezoek met rondleiding aan de tentoonstelling ‘Luther’ op donderdagmiddag 30 november 14.00 uur. Aansluitend aan de rondleiding is verder bezoek aan Catharijne Convent mogelijk. Deelname maximaal 15 personen. Deelnamekosten €5 p.p., inclusief koffie/thee.
Opgave is vereist: info@stmartinusutrecht.nl of 030-2546147, tot en met 19 november.

KINDERKOOR ZOEKT HERDERS EN ENGELEN
Op zaterdag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor het jaarlijkse Kerstspel op in de Aloysiuskerk.
Je kunt meedoen als je een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8). Je krijgt altijd een rol als b.v. herder, engel, Maria of Jozef. Ook zoeken we kinderen voor het Driekoningenspel op zondag 7 januari om 9.30 uur.
Je mag natuurlijk ook met alle twee de spelen meedoen.
Er zijn nog 5 repetities, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk.
Doe je mee? Of kom gewoon een keer kijken en meezingen. Laat per mail even weten dat je komt en waar je aan mee wilt doen: relindetaxsnelder@hotmail.com of Relinde: 030-2522273.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

VOLKSKERSTZANG 2017
Op zondag 17 december vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost
de jaarlijkse Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd
om samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen
mee te zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten
en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis.
Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.

TEGENSLAG VOOR VILLA VREDE
Afgelopen dagen werd bekend dat de verhuizing van Villa Vrede van het Marcuscentrum in Hoograven naar het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg niet doorgaat. De gemeente Utrecht vindt dat er gezien de weerstand uit de buurt een nieuwe procedure voor de vergunningen moet worden gestart. Hiermee dreigen mensen zonder verblijfspapieren overdag op straat te geraken. We worden gevraagd om mee te denken over een oplossing en uiteraard te bidden voor de mensen die er komen en voor hen die in Villa Vrede werken.

ONDERDAK GEZOCHT
Opnieuw krijgt de parochie een dringende vraag om hulp bij het vinden van onderdak voor mensen zonder verblijfspapieren. Het gaat daarbij om mensen in Utrecht, die in een procedure voor een verblijfsvergunning zijn verwikkeld. Binnenkort komt een vrouw met haar kind op straat te staan. Hetzelfde staat ook twee mannen te wachten. Aanbiedingen voor hulp en meer informatie bij ds. Marieke Sillevis Smitt van de werkgroep “Iedereen onder dak”, e-mail: m.sillevis@protestant-utrecht.nl of Gerrit Jan Westerveld, gj.westerveld@tiscali.nl.

 

 

 

 

 

 

.

 

.
.
.