RONDOM DE KOEPEL

wekelijks bericht vanuit de geloofsgemeenschap Aloysius

DE GOEDE HERDERS
Na het vertrek van Gerrit-Jan Westerveld bestaat het pastoraal team in feite nog uit de pastoor en één
pastoraal werker, Gérard Martens. Zijn dat wel genoeg herders voor drie parochies, kun je je afvragen.
Aan de andere kant: de “kudde” is lang niet meer zo groot als, pakweg, 50 jaar geleden. Bovendien
weten we dat een goede herder het grootste deel van de dag juist áchter zijn schapen loopt. De
gemeenschap van schapen weet meestal heel goed welke kant ze op moeten. Daar hebben ze een neus
voor. Maar helemaal zonder herder gaat het niet; dan loop je verloren. Het gaat er om dat we ons
blijven realiseren dat God, Christus en zijn mensen bij elkaar horen. Daarom heet de pastorale visie dan
ook “Heer blijf bij ons”. Alleen lopen we verloren. Wáár en hoe de gemeenschap nieuwe grazige
weiden kan vinden, en zich kan laven aan levend water is soms een hele zoektocht, maar we mogen
vertrouwen dat Christus met ons meetrekt, én op de goede neus van zijn schapen. Steeds vaker zal aan
ons worden gevraagd zélf eens een tijdje voorop te lopen. We zijn immers ook elkaars goede herder.
We mogen bidden voor elkaar dat we deze taak durven en willen oppakken, en dat onze pastores ons
daarbij op weg helpen. Frans Joosten

PAROCHIEKRONIEK
Op donderdag 12 april is in de leeftijd van 80 jaar overleden de heer Hermanus Willibrordus (Herman) Peek. Hij woonde in zorgcentrum Swellengrebel. Zijn uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.
Op zondag 15 april is in de leeftijd van 81 jaar overleden de heer Leonard Elisabeth (Leo) Linders.
Hij woonde zorgcentrum de Bijnkershoek. Zijn uitvaart vindt plaats aanstaande zaterdag 21 april om 13.30 uur vanuit de St. Aloysiuskerk. Aansluitend (15.30 uur) is de crematie in crematorium Noorderveld.

PAROCHIEAGENDA
za 21 apr 12.00 uur Antoniuskapel: doop van Fientje Kroeks
18.00 uur Muzikale Thema Viering
vierde zondag van Pasen
zo 22 apr 09.30 uur Roepingenzondag: eucharistieviering: pastor Smits, Mixtuur
ma 23 apr 14.00 uur ouderensoos
20.00 uur instructie website
di 24 apr 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 27 apr 10.00 uur geen eucharistieviering Antoniuskapel
za 28 apr 18.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, cantor
vijfde zondag van Pasen
zo 29 apr 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, Mixtuur
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 22 apr: Annie van der Mark-van Maarschalkerweerd;
voor Fientje Kroeks, die gisteren door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap is opgenomen.
Wo 25 apr: voor mevrouw Van Burik, uit dankbaarheid voor haar 95e verjaardag.
Za 28 apr: jaargedachtenis Rozemarijn van de Meerendonk-Mol; jaargedachtenis Jacoba Ockeloen-Visser.
Zo 29 apr: jaargedachtenis Rozemarijn van de Meerendonk-Mol; jaargedachtenis Jacoba Ockeloen-Visser.

MUZIKALE THEMA VESPER, ZATERDAG 21 APRIL 18.00 UUR ALOYSIUSKERK
Op 21 april is weer een Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk. Wim Does zal dan een “Kleine Orgelmis” verzorgen, heel bijzonder want alle delen van een misuitvoering zullen dan op orgel klinken, vanaf het Kyrie tot aan het Agnus Dei. De luisteraar wordt in meditatie meegenomen om voor zichzelf in stilte onder het beluisteren van orgelklanken de viering te beleven. Er zullen werken van o.a. J. Brahms, J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy (de prachtige orgelsonate nr. 6) en M. Reger klinken.
De MTV is op zaterdag 21 april 2018 om 18.00 uur in de Aloysiuskerk. Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.
COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 256,95.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes, de opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap; de tweede collecte is voor de Roepingenzondag.
Wij danken u voor uw gaven.

ROEPINGENZONDAG 2018: SLUIT JE AAN!
Op 22 april a.s. is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dit jaar kijken we ook vooruit naar de Bisschoppensynode die in oktober zal plaatsvinden over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Als motto voor dit jaar is daarom gekozen voor Sluit je aan! Het is een uitnodiging aan jonge mensen om zich vol vreugde en overgave aan te sluiten bij de Heer, zoals de eerste leerlingen dat deden.
Op zondag 22 april is de tweede collecte daarom voor de Roepingenzondag.

VERTREK PASTOOR HUITINK
Op 8 april is door het aartsbisdom bekend gemaakt dat pastoor Ton Huitink van de samenwerkende katholieke parochies St. Ludgerus, St. Martinus en Salvator per 1 mei zal vertrekken.
Pastoor Ton Huitink is gevraagd om de leiding op zich te nemen van de drie samenwerkende grote parochies Thomas à Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel in het vicariaat Deventer. Pastoor Huitink zal gaan wonen in Zwolle. De aartsbisschop is pastoor Huitink zeer erkentelijk voor het goede en vaak moeilijke werk dat hij in Utrecht heeft verricht. Het bestuur van de samenwerkende katholieke parochies, voor wie dit nieuws als een verrassing kwam, wil alle parochianen en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen afscheid van pastoor Huitink te nemen in en na de viering op Sacramentsdag, zondag 3 juni, in de Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2). Aanvang van de viering is 10.30 uur.
Vanaf 1 mei zal pastoor Hans Boogers de nieuwe pastoor zijn van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Hij is thans werkzaam in Zwolle e.o. In de maand juni zal hij met zijn pastorale werkzaamheden beginnen. Hij zal gaan wonen in de pastorie naast de Aloysiuskerk.

TIJDELIJKE SLUITING MARIAKAPEL OUDE GRACHT
De Mariakapel wordt voor onbepaalde tijd gesloten i.v.m. het opslaan van het orgel dat nog niet kan worden teruggeplaatst omdat de renovatie van de Augustinuskerk nog niet is afgerond.
Dat betekent dat de Mariakapel niet voor publiek toegankelijk is. Bekeken wordt of er in de nabije omgeving van de kerk een plekje gevonden kan worden voor de Maria-devotie.

INSPIRATIEBOEKJE MARIA
Er zijn nog inspiratieboekjes over Maria verkrijgbaar. Met gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria. Het kost maar € 2,-. Ze liggen op de leestafel in de kerk met een mandje ernaast voor het geld.

HARTELIJK DANK VOOR UW GULLE BIJDRAGE
Tijdens de Adventsactie is er in de Utrechtse kerken gecollecteerd voor Taal Doet Meer en in het bijzonder voor Cafe de Toekomst. In Cafe de Wereld ontmoeten oude en nieuwe Utrechters elkaar om samen te praten over allerlei gewoontes, gebruiken of om samen spelletjes te doen, enz. Van alle verhalen wordt een boekje gemaakt, dat weer als leidraad kan dienen om het gesprek aan te gaan met mensen uit andere culturen. U hebt voor dit doel gul gegeven en er kan ruim 8.500 euro overgemaakt worden naar Taal Doet Meer. Wij zijn daar heel erg blij mee, en uw geld zal helemaal aan dit doel besteed worden. Het is fijn om te weten dat er veel mensen zijn, die vanuit hun hart positief willen bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen. Dank daarvoor.
Cafe de Wereld wordt op vier plaatsen georganiseerd en dat gaan er hopelijk steeds meer worden. U bent van harte uitgenodigd om geheel vrijwillig eens binnen te lopen om aan een gesprek deel te nemen. Er is altijd plaats voor meer mensen, vrijwilligers en bezoekers.
In Overvecht is dat op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in De Dreef, Schooneggerdreef 27C
In Utrecht-West is dat op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Voorkamer, Kanaalstraat 225
In Overvecht op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Omar Al Farouq Moskee, Winterboeidreef 2 (ALLEEN VOOR DAMES)
Op Hoograven op zaterdagmiddag (ONEVEN WEKEN VANAF 12 MEI) van 15.00 uur tot 17.00 uur in het voormalig restaurant van De Saffier, Saffierlaan 10.
Als U wel iets wilt doen, maar geen tijd hebt of om een andere reden niets kunt betekenen in de opvang van vluchtelingen, kunt u overwegen Vriend te worden. Voor 5,00 per maand bent U al Vriend van Taal Doet Meer. Op www.taaldoetmeer.nl vindt u meer informatie hoe u Taal Doet Meer financieel kunt steunen. U mag ook bellen met Ellie Streppel, penningmeester van de Vrienden 06 22684319 of met Mieke van Rooijen, voorzitter 0648420602.
Wij blijven U graag op de hoogte houden van nieuwe initiatieven, dus er zal af en toe nog wel eens een klein artikeltje in dit blad verschijnen. Wij hopen dan dat u dat met plezier leest.
Mieke van Rooijen, Voorzitter Vrienden van Taal Doet Meer.