MOV

De werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede stelt zich tot doel om in contact te treden (in meer en mindere mate) met mensen in de derde wereld die zich aan onmacht, onrecht en ellende proberen te ontrekken. Daarbij proberen we ons bewust te worden wat er leeft en speelt, wat wij van hen kunnen leren en wat wij voor hen kunnen betekenen. In ondersteunende bemoedigende en financiële zin.

Dit leidt tot bisschoppelijke, oecumenische of soms zelfontwikkelde acties rond ontwikkeling vrede en heelheid van de schepping, maar bijvoorbeeld ook tot een wereldwinkel in de kerk. De acties moeten passen bij het beleid van onze Paulusgemeenschap.

Dit doel is geen doel op zich, maar heeft nauwe banden met andere activiteiten,doelen en belangen in onze gemeenschap. een en een is dan ineens drie. Vandaar onze bijdrage aan het liturgisch beraad bijvoorbeeld maar ook onze intense samenwerking met andere groepen (bv kind en liturgie of pastoraatsgroep).

Leden

Stijl
Wij zijn vooral praktische, enthousiaste en geïnspireerde mensen en werken in kleine groepjes aan de projecten. We hebben een draaiboek en een jaarplan. Wij komen 6 keer per jaar bij elkaar.
Iedereen heeft daarnaast in een kleine groep de verantwoordelijkheid voor een project.

We doen:
– Acties in vieringen
– Wereldwinkel
– Bezinningsmaaltijden
– Andere projecten
– Grote acties ism parochie
– Advent/kerst
– Vredesweek
– Vasten/Pasen
– Incidenteel

Wil je meer weten, wil je meedoen mail ons!