PPG

De pastoraatsgroep bestaat uit de volgende personen:
– Noortje Cras
– Inkeri Herfs
– Jos Hettinga
– Tobias Kruit
en heeft 2 adviseurs:
– Gertruus Bors
– Edith Duyvestijn

Al uw vragen en opmerkingen kunt u sturen aan: pauluskerk@stmartinusutrecht.nl

Als PPG hebben we nagedacht over onze visie als Pauluskerk. We hebben het volgende geformuleerd:

Als Paulusgemeenschap willen wij een plaats zijn van ontmoeting tussen mensen, jong en oud, in al hun verscheidenheid, die zich willen herkennen en vinden in de woorden van de Schrift.

We willen ruimte bieden om te vieren te zorgen voor elkaar te inspireren, zoekend en rakend

We willen zoeken naar ruimte voor stilte en om (jezelf) te zijn dromen van vrede en gerechtigheid visioenen van heelheid van de schepping gelovig zijn, in God en in onszelf

We willen delen in kwetsbaarheid en kracht vreugde en verdriet

We willen uitgedaagd worden om ons in te zetten voor de grote en kleine wereld om ons heen

kritisch en eigenwijs met de wereld om te gaan elkaar te bevragen en nieuwsgierig te zijn

We willen zijn een rots in de branding van het leven een ankerplaats waar je thuis kunt komen