Paulus gemeenschapsraad materieel

De raad materieel bestaat uit de volgende personen:
– Edith Duyvestijn, secretaris
– Bas Kruit, budgethouder
– Manon Vanderkaa, algemeen lid

De leden houden zich bezig met financiële aangelegenheden zoals inkomsten, uitgaven en begrotingen. Zij zorgen voor het onderhoud van het gebouw (kerkzaal, Pauluscentrum, Jozefzaal). Ook behartigt de raad de belangen van de geloofsgemeenschap op allerlei terreinen (o.a. binnen de St. Martinusparochie).

Hiermee stelt de raad zich tot doel de liturgie en het pastoraat binnen de geloofsgemeenschap te faciliteren en te stimuleren.

Al uw vragen kunt u sturen naar: pauluskerk@stmartinusutrecht.nl