Agenda Pauluscentrum

2 april, 5e zondag 40 dagentijd thema: Besef
Woord- en communieviering m.m.v. het Jongerenkoor
voorganger: Pastor Jos Hettinga
collecte: 1e collecte: vastenactie ;
2e collecte: eigen parochie
Kindercrèche en -woorddienst

9 april, Palmzondag
Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor
voorganger: Pater Ton Peters
collecte: 1e collecte: vastenactie;
2e collecte: eigen parochie
Kindercrèche

Vieringen in de Goede Week en met Pasen 2017 in de Pauluskerk

9 april Palmzondag
Eucharistieviering, 10.30 uur
Met Jezus trekken wij Jeruzalem binnen, palmtakken in de hand. Het staat in schril contrast met hetgeen we in deze week meemaken: van verheerlijking van Jezus als koning tot de eis Hem te kruisigen. Maar de dood heeft geen vat op Hem, zoals we met Pasen vieren. Daarmee is deze week ook Goede Week.

 

Maandag 10 april
Oecumenische vesper in de Tuindorpkerk, aanvang 19.30 uur
Dinsdag 11 april
Oecumenische vesper in de Pauluskerk, aanvang 19.30 uur
Woensdag 12 april
Oecumenische vesper in de Tuindorpkerk, aanvang 19.30 uur

 

13 april Witte Donderdag
Eucharistieviering, 19.00 uur
De dag van het Laatste Avondmaal: Doet dit tot mijn gedachtenis.
De Eucharistie, die avond, voor zijn lijden en dood, door Jezus aan ons gegeven voor zieken en gezonden, voor sterken en zwakken, voor oud en jong; niemand wordt uitgesloten. We luisteren en doen wat ons wordt verhaald.

 

14 april Goede Vrijdag
Kruisweg, 15.00 uur
Kruishulde, 19.00 uur
De pijn en het sterven van mensen: opgenomen, gedragen door een man, gezonden van Godswege. Wij gedenken het gebeuren van die Goede Vrijdag, stil, pretentieloos, sober. We staan stil bij Jezus lijdensweg en kruisiging. We staan rond het kruis, biddend en zingend.

 

15 april Paaswake
Eucharistieviering, 22.00 uur

 

16 april Pasen
Eucharistieviering, aanvang 10.30 uur
De macht van de dood is gebroken; de dood is de weg naar het echte leven geworden. We ontsteken het licht en we wijden het doopwater. We horen het verhaal van onze schepping, van de tocht van Israël door de woestijn en het gebeuren van Jezus verrijzenis. Pasen: het feest van het leven, van het nieuwe leven, waarop de dood geen vat meer heeft.

 

23 april 2e zondag van Pasen
Eucharistieviering, 10.30 uur
Tijdens deze viering doen Esther, Benjamin Fanoy, Rover Ris en Pepijn Keppel hun eerste communie.

 

Zie voor actuele agendagegevens de facebookpagina van de pauluskerk:

Facebook Pauluskerk