H.-PAULUS

Welkom op de subwebsite van  de geloofsgemeenschap H. Paulus.

De H. Paulus behoort samen met vier geloofsgemeenschappen bij de St.Martinusparochie.

De dagelijkse gang van zaken in de H. Paulus wordt verzorgd door het Paulus Beraad, waarin de leden van de pastoraatgroep en de locatieraad zitting hebben.

Actuele informatie kunt u vinden bij de eerste “tab” rechts.

Algemene informatie van de parochie St.-Martinus vindt u op deze website.

Het kerkcentrum is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-12.00 uur

___________________________________________________________________

Z: voor ziekenbezoek, ziekenzalving en uitvaart kunt u de kerk of 06- 51 29 36 31 bellen.

A: kerkcentrum: Willem de Zwijgerplantsoen 19, 3571 VJ te Utrecht

T: 030- 273 12 06

E: pauluskerk@stmartinusutrecht.nl

B:  Kerkbalans: NL42 INGB 0000 1396 23

      Overige betalingen: NL70 INGB 0000 2788 96

W: www.stmartinusutrecht.nl/paulus/: Tobias Kruit

P: Martinus Magazine: redactie parochieblad/pagina Paulus: Marjan Tesser,

    e-mail: redactiepaulusbrieven@gmail.com