Pastoraat

De veelheid aan vragen en de grootte van de parochie maken het voor de pastores onmogelijk om alles alleen te doen.

Het is niet langer mogelijk om “”generalist”” te zijn in het centrum en vanuit het hart van eenale geloofsgemeenschap.

De pastores die daartoe door de bisschop zijn aangesteld werken reeds een aantal jaren samen in een pastoraal team, waarin iedere pastor een eigen specialisme, een eigen profiel heeft. Juist dat specialisme geeft de pastor een kans vrijwilligers te coachen. Bij elk specialisme is een pastor de eerst verantwoordelijke voor het betreffende werkterrein, maar de andere pastores werken in dat onderdeel ook mee.

Het pastoraat betekent:

  • dat het geloof wordt doorgegeven en bewaard;
  • dat de liturgie gevierd wordt volgens de richtlijnen van de Kerk;
  • dat het pastoraat georganiseerd wordt binnen het kader van het kerkelijk recht.

De pastoor heeft de eindverantwoordelijkheid voor het geheel van het pastoraat.