Pastoraal team

De katholieke kerk kent ambtsdragers. Dat zijn zij die een wijding hebben ontvangen. Onderscheiden in deze gewijde ambtsdragers zijn bisschop, priester en diaken. Daarnaast zijn er ook pastoraalwerk(st)ers met een zending van de bisschop, die binnen een team samenwerken met de gewijden.

Ieder ambt heeft een specifieke taak in het pastoraat, die door de bisschop wordt aangewezen.

Alle teamleden beoefenen naast hun specifieke taak ook het persoonlijk pastoraat voor mensen in crisissituaties of voor geestelijke begeleiding.

Het pastoraal team is voor individuele vragen of zaken bereikbaar via e-mail of bij uitzondering per telefoon.

                                                           

                                        pastor K. Smits, pr
drs. G.Martens, pw
p.ksmits@kpnmail.nl                                                                                                                                                                                                                       martens@stmartinusutrecht.nl