Parochienieuws

Nieuwsbrief 18-20

Afscheidsviering Pastoor Huitink en pastor Westerveld: doe mee in het instapkoor
In de afscheidsviering van pastoor Ton Huitink en pastor Gerrit Jan Westerveld op zondag 3 juni 10.30 uur in de Aloysiuskerk zal gezongen worden door een ‘instapkoor’. Zanglustigen uit heel Utrecht worden uitgenodigd mee te werken aan deze gezamenlijke viering van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht. Het koor zal onder leiding staan van Sebastian Holz. Deelnemers aan het instapkoor krijgen vooraf de muziek toegezonden en repeteren voorafgaand aan de viering op zondagmorgen 3 juni. Zin om mee te zingen: meldt u aan met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl. Vergeet niet uw stemgroep te vermelden.

Sant’Egidio – gebedsdienst Vrede, vrijdag 18 mei 19.30 uur
Op de vrijdagavond 18 mei 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat).

Viering vormsel jongeren zaterdag 19 mei 18.30 uur Catharinakathedraal
Twaalf jongeren uit de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht (Ludgerus, Salvator, Martinus) ontvangen op zaterdagavond 19 mei het vormsel in de viering van 18.30 in de Kathedraal. Hulpbisschop Mgr. Herman Woorts zal voorgaan in de eucharistieviering waarin het koor GerBerJan uit de Geloofsgemeenschap Johannes-Bernardus de zang verzorgt. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd de viering van dit sacrament mee te maken.

Openlucht Pinksterviering, zondag 20 mei 11.30 uur in het park naast de St. Rafaelkerk
Voor de 5e keer wordt in Overvecht een openlucht Pinksterviering gehouden met alle kerken (katholiek, Protestant, leger des Heils, Evangelisch en Surinaamse broedergemeente). Maar dit jaar niet alleen de lokale Nederlandse kerken, maar ook enkele buitenlandse kerkgemeenschappen, zoals de katholieke Polen, de Iraanse Farsi-christenen en de Eritrees Orthodoxe en Eritrees Evangelische christenen. Zo wordt concreet gerealiseerd wat in de Bijbel (Handelingen van de Apostelen) staat: “De Heilige geest daalde neer over de apostelen. En een menigte van allerlei talen en volken was getuige van het wonder dat plaats vond, dat ieder de Boodschap verstond in eigen taal.”
Open dag zaterdag 26 mei van 10.00- 14.00 uur, St. Gertrudis
Beste parochianen, op 1 april jl. zijn ons kerkgebouw en pastorie noodgedwongen gesloten en moesten
de activiteiten direct stopgezet worden. De gemeente Utrecht is bezig met het herbestemmingsplan voor het totale complex, als dat er is dan zal de functie van gebouw, als kerk, door het bisdom opgeheven worden en kan de procedure van verkoop opgestart worden.
Vooruitlopend hierop zijn we met betrekking tot de inventaris van het kerkgebouw volop bezig om voor zoveel mogelijk objecten een herbestemming te vinden (herbestemming = gebruik in de locatie van een andere RK-kerk).
Voor de inventaris van de pastorie ligt dat anders, maar wij willen de daar aanwezige zaken (groot en klein) een zo goed mogelijke bestemming geven. Het is daarvoor dat wij u in de gelegenheid willen stellen om te kijken of er zaken zijn die u graag wilt hebben. Dit uiteraard tegen zeer schappelijke prijsjes.
Daarom organiseren wij op zaterdag 26 mei a.s. van 10.00 uur tot 14.00 uur een “Open Dag” in de pastorie.
Noteert u deze datum, u bent van harte welkom in de Pastorie Amaliadwarsstraat 2B.
Met vriendelijk groet, namens de St. Gertrudiskerk, Ton Fonville

Southwell Minster zingt in kathedraal. zaterdag 26 mei om 20 uur zingt dit koor werken van Byrd, Bruckner, Stanford, Gray en Pärt. De toegang voor het concert is vrij; collecte na afloop. Zondag 27 mei om 10.30u zal het koor zingen in de Hoogmis. Muziek van Mozart (Mis in C), Phillips en Tallis (twee beroemde 16e eeuwse Engels componisten). Lange Nieuwstraat 38 Utrecht. U bent van harte welkom!

Filmmiddag zondag 27 mei 14.30 uur Rozenstraat 1
Documentaire over de Lutherse predikant, theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Hij kiest er bewust voor Gods wetten te gehoorzamen boven die van het naziregime en raakt betrokken bij het verzet tegen Hitler en trawanten. In april 1943 wordt Bonhoeffer gearresteerd en op 9 april 1945, een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt hij door de nazi’s opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg. Zijn laatste woorden: ” Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.” Dhr. J. van Amersfoort, predikant en theoloog verzorgt de inleiding. U bent van harte welkom.

Zondagavondzang Dominicuskerk 27 mei 17.30 uur
Zondagavondzang wordt elke laatste zondag van de maand gehouden in de Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht, Oog in Al. Het koor repeteert steeds anderhalf uur vóór de viering. Wil je mee komen zingen, sluit dan aan bij de repetitie 29 april om 16.00 uur. Van harte welkom! Na de viering ontmoeten we elkaar en drinken wat in de naastgelegen kapel. Voor wie wil is er soep en een broodje.
Sacramentsprocessie
Zondag 3 juni is er de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Zuilen, Utrecht De H. Mis begint om 14.00 uur samen met de Filipijnse katholieke gemeenschap (Engels) in de Ludgeruskapel, Bonifaciusstraat, Utrecht. Aansluitend wordt de Sacramentsprocessie gelopen door verschillende straten in Zuilen. Na afloop is een gezellige pot-luck maaltijd in de tuin van de zusters (iedereen neemt hiervoor een gerecht mee). Info: 030-243516

Kerken Kijken Utrecht zoekt nieuwe gidsen
Elke zomer verzorgt Kerken Kijken Utrecht de openstelling van 11 Utrechtse binnenstad kerken voor publiek. Dit cultuurhistorische project zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige inzet van gidsen. Voor het nieuwe seizoen (26 juni t/m 8 september) zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons gidsenteam te ondersteunen. Wij zoeken vrijwilligers die meer (willen) weten over kerkgebouwen en hun geschiedenis, daar graag over vertellen, die het leuk vinden in een team te werken, die een gastvrije instelling hebben en soms een mondje over de grens spreken. Meer informatie en aanmelden via www.kerkenkijken.nl/gidsen

Op 17, 18 en 19 augustus 2018 wordt er vanuit de Salvatorparochie een christelijk meditatie- en gebedsweekend georganiseerd.
Dit kloosterweekend vindt plaats in de benedictijnse Sint Willibrordsabdij in de Slangenburg-Doetinchem.
Het thema van het weekend is de apostolische geloofsbelijdenis: het Credo. Het is de oudste christelijke tekst. We stellen ons de volgende vragen: Wat betekenen de beden, hoe weten we het en waarom. We koppelen de beden aan geloofservaring en aan persoonlijk geloof.
Ook lezen we op een geestelijke manier/ Lectio Divina het Evangelie van de dag, waarbij de overweging van p. M. Schrama o.s.a. behandeld wordt.
Het weekend wordt begeleid door Hettie van Hessen en pr. O. Swijnenberg. De praktische ondersteuning wordt door Elaine Kempees uitgevoerd.
Het weekend vindt plaats van vrijdagmiddag 17 augustus van 16.30 uur tot zondagmiddag 19 augustus 16.00 uur in het Stiltecentrum van de abdij. Er wonen en werken 12 monniken in de abdij, zij nodigen hun gasten van harte uit tot het meevieren van de diensten. Andere parochianen/mensen zijn ook van harte welkom. Er zijn mogelijkheden om de prachtige natuur in de omgeving te verkennen.
De kosten zijn E 150,-p.p. Dit is inclusief rondleiding abdij. Mocht de hoogte van het bedrag een bezwaar zijn, neem dan even contact op. Het bedrag gelieve over te maken op banknummer NL54INGB0007648080 ten name van H. Eijbergen. Er zijn éénpersoons- en twee persoonskamers met toilet en douche. Het adres is: St. Willibrordsabdij, Abdijlaan 1, 7004 JL Doetinchem tel: 0315-298268. website: www.willibrords-abbey.nl
Voor info. Elaine Kempees 06- 13613689 E-mailadres: elainekempees@gmail.com . Hettie van Hessen- Eijbergen 030-2725712 E-mailadres: hettieeijbergen@gmail.com