parochieblad nieuwe stijl

Eerste uitgave nieuwe Parochieblad Tussentijds Magazine
Deze week is de eerste uitgave van het nieuwe parochieblad ‘Tussentijds, Magazine voor katholiek Utrecht’ verschenen. Tussentijds Magazine is voortaan het blad van de Salvator- , de Ludgerus- en de Martinus-parochie en wordt in dertien geloofsgemeenschappen verspreid. Het parochieblad is het zichtbare teken van het proces van (bestuurlijk) samengaan van de Utrechtse parochies. Het is een spiegel van katholiek leven in de stad, een bron van inspiratie en bemoediging en één van de manieren om het contact met elkaar op te bouwen en te onderhouden.
Tussentijds Magazine jaargang 1, nummer 1 vertelt hoe een Utrechtse kunstenaar deze zomer met een ezel de pelgrimsweg van Martinus van Parijs naar Utrecht aflegde, en hoe de stadsbeiaardier Malgosia Fiebig hoog in de toren zich dichtbij God voelt. Verschillende parochianen komen aan het woord over de rol die geloof en kerk in hun leven speelt. Natuurlijk is er een overzicht van zondagsvieringen de stad rond, nieuws uit de geloofsgemeenschappen en veel informatie en uitnodigingen voor activiteiten en verdieping de komende maand.