media nieuwe stijl

Herstructurering en reorganisatie van Het veld Katholiek Utrecht geeft veel verandering of wijziging. Het is niet meer……….vul maar in.

Het is een onontkoombaar proces. De diverse media van de gehele stad ombouwen en de krachten bundelen om zo mensen, parochianen en andere belangstellenden kennis te laten nemen wat gelovigen bezielt is een proces dat veel inzicht, energie en werktijd vergt. Kansen moeten benut worden.

De parochiebladen zijn per september 2017 opgegaan in een centraal blad.

Ook de huidige websites zullen over enige tijd moeten overstappen naar een website: rk stad Utrecht . 

Om tegemoet te komen aan de  wensen om bepaalde publicaties integraal via de parochiemedia bekend te maken zal voor zover mogelijk door de respectievelijke redacties worden gerealiseerd.

Parochieblad Tussentijds Magazine Tussentijds Magazine is voortaan het blad van de Salvator- , de Ludgerus- en de Martinus-parochie en wordt in alle geloofsgemeenschappen verspreid. Het parochieblad is het zichtbare teken van het proces van (bestuurlijk) samengaan van de Utrechtse parochies. Het is een spiegel van katholiek leven in de stad, een bron van inspiratie en bemoediging en één van de manieren om het contact met elkaar op te bouwen en te onderhouden. 

Beeldmateriaal Diverse vieringen en activiteiten geven via foto en film weer wat er plaats heeft gevonden. 

Weekmededelingen Iedere geloofsgemeenschap- probeert wekelijks korte mededelingen te verspreiden, in de kerken of digitaal. U kunt het lezen onder de tab geloofsgemeenschappen.