OVERSTAP

Alle informatie kunt u nu en in de toekomst vinden op http://www.katholiekutrecht.nl  ( zie in de zijkolom)

Vrijdag avond 15 december ontving ik het bericht van het centraal secretariaat dat de reeds meermalen aangekondigde website http://www.katholiekutrecht.nl/, op zondag17 december de lucht in gaat.
Het was wel in een rommelige onduidelijke voorlichtingsbijeenkomst op 21 november aangekondigd maar verder was er tot en met 15 december niets meegedeeld of bekend. Nu is dan toch de nieuwe website in de lucht
Dit betekent ook dat u en ik van de Martinuswebsite afscheid zullen moeten nemen, want diverse websites naast elkaar handhaven schept voor de consument verwarring. Afscheid wetend dat het allemaal beter wordt is, niet erg, alleen maar verheugend.
Ik wil bij dit afscheid gebruik maken om enkele personen uit de parochie te noemen die mij meermalen geassisteerd hebben of zo nodig uit de problemen hebben geholpen. Het zijn David Vos en Tim de Vries,(beiden ict-er), Marian van Kuijk (toevoer van nieuws en allerlei) uit de Martinus. Ook de correspondenten uit de geloofsgemeenschappen die wekelijks berichten toezonden om te plaatsen ben ik zeer erkentelijk. Trouw stuurde Yvonne van de Brink (Wederkomst), Ineke Holsteijn (Aloysius), en Madeleine Bogaerts (Johannes-Bernardus) wekelijks de berichten om te plaatsen. Ook de pastores Rentinck, Oostendorp en Harmsen waren actief in het toezenden van hun preken. Incidenteel mocht ik gevraagd en ongevraagd gebruik maken van de adviezen van M. Holleman, communicatie- adviseur. De samenwerking met de Ludgerus en dan bij monde met Margriet Simonis was prima. Helaas heeft de totale communicatie van allerlei gemeenschappen en de samenwerking daarvan zijn beslag niet gekregen.
Het digitale tijdperk dat nog maar nauwelijks twintig jaar geleden is begonnen heeft binnen de kerken een weg gevonden en plaats gekregen. Terecht want in het huidige tijdperk is informatie en communicatie niet meer weg te denken, soms te veel maar te weinig is juist slecht. Al de boven genoemden en misschien ook de door mij vergeten personen hebben het in zeventien jaar als vrijwilliger geklaard. Wij waren zonder ook maar één vergadering één team en verstonden elkaar om het doel te bereiken: te weten als kerk met ons geloof via het net naar de mensen te gaan.
Dank aan een ieder die wel mee deed en hopelijk ook de Martinus- website bezocht. Ik wens de mensen die de nieuwe stadswebsite zijn begonnen veel succes. De eerste indruk is duidelijk, helder en ook nog mooi. Ik raad u aan om een kijkje te nemen. http://www.katholiekutrecht.nl/
Voorlopig wordt de Martinuswebsite nog in zeer beperkte dus afgeslankte vorm /stand gebruikt totdat de stadswebsite helemaal in orde is..
Nico Harmsen