Organisatie-Johannes-Bernardus

Kerkverzorging/schoonmaak

Een aantal vrijwilligers dragen zorg voor het schoonhouden van ruimten, inventaris en linnengoed. Coördinator: Hermien van Gelder-Bon

Koffiegroep

Deze groep schenkt koffie na de weekendvieringen en incidenteel bij feestelijke gelegenheden. Coördinator: Thea van Oostrum-van Kessel

Autodienst

Een groepje van vrijwilligers heeft bij toerbeurt ‘autodienst’. Ouderen die gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunnen zich op zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur, telefonisch opgeven via het telefoonnummer 06-20112748. Met een aangepaste bus kan ook voor rolstoelvervoer worden gezorgd

Werkgroep woonzorgcentrum Tolsteeg

De ‘zondaggroep’ verleent medewerking aan het realiseren van de liturgische viering en begeleidt bewoners naar de viering en na afloop weer terug naar hun appartement. De ‘dinsdaggroep’ is een bezoekgroep die ook, bij bewoners die daar prijs op stellen, de H. Communie brengen. Contactpersoon: Nel Leenhouwers

Lourdesreizen

De coördinator verzamelt het aanbod van reizen naar Lourdes en brengt deze onder de aandacht van parochianen. Coördinator: Riet Biegstraaten-Schaap.

Vrouwencontact

Deze groep organiseert voor een honderdtal leden: lezingen, creatieve bijeenkomsten, gezellige avonden, dagjes uit en viert van tijd tot tijd samen eucharistie. Activiteiten vinden bijna allemaal in het kerkcentrum plaats. Contactpersoon: Dorie Buschmann 

Technische werkgroep

De leden zijn handige vrijwilligers die klein onderhoud aan het kerkcentrum en kleine verbouwingen uitvoeren. Coördinator:

Typwerk liturgieboekjes

Voor het typen van de liturgieboekjes kunnen we een beroep doen op enkele vrijwilligers.

Gastvrouwen/gastheren

Op werkdagen is van 9.00 tot 12.00 uur een gastvrouw of een gastheer aanwezig, voor ontvangst van bezoekers en aannemen van telefoontjes. Coördinator: Thea van Oostrum- van Kessel

Kerkbalans

De penningmeester voert de activiteiten van de jaarlijkse actie Kerkbalans uit. Hij wordt daarbij ondersteund door een groep vrijwilligers. Penningmeester: vacature

Parochieblad Martinus Magazine

In het parochieblad van de Martinusparochie zijn twee pagina’s voor elke geloofsgemeenschap ingeruimd. Redactie Ton van Schaik