Bericht van het parochiebestuur

St. Martinus parochie
Secretariaat Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT T 030 –254 61 47 secretariaat@katholiekutrecht.nl

Aan de parochianen, speciaal de geloofsgemeenschap van de St. Gertrudis,
Zoals bekend hebben de brandweer en gemeente Utrecht de Gertrudiskerk en de Pastorie afgekeurd op het aspect van brandveiligheid. De heer Eijrond heeft namens het bestuur met brandweer en gemeente gesproken om een oplossing te vinden. Dat heeft in zoverre succes gehad, dat wordt toegestaan uiterlijk tot en met 1 april te mogen vieren in kerk en/of pastorie, maar vanaf die dag helaas niet meer.
Dat betekent dat de viering op Eerste Paasdag niet alleen de laatste viering zal zijn in de Gertrudiskerk, maar dat ook niet meer in de pastorie gevierd mag worden.
Veel sneller dan voorzien en gehoopt komt er zo, kort na het feest van Sint Gertrudis -die zelf zoveel kerken heeft gesticht- op 17 maart een eind aan het vieren aan de Amaliadwarsstraat in de naar haar vernoemde kerk. Het bestuur is druk doende een oplossing te vinden voor de periode daarna, om de staf van Sinte Geertrui elders een plek te geven. We zullen u daaromtrent tijdig bevragen en informeren.
Uiteraard wordt u ook op de hoogte gehouden van de verdere plannen met het kerkgebouw en de pastorie in verband met de voorgenomen verkoop.
Van harte wensen wij u sterkte toe om deze tijding te verwerken.

Frans Joosten, secretaris parochie bestuur.