MOV

De letters MOV staan voor Missie-Ontwikkeling-Vrede.

Van oudsher heeft de kerk zodra het kon steun verleent aan geestelijken, aan zusters en broeders die in verre landen het ideaal van de kerk probeerden te verkondigen. Vaak was het begin van dat missiewerk sociaal werk, gezondheidszorg en onderwijs. Inmiddels is het accent meer gericht op het ondersteunen van grote projecten in onderontwikkelde landen die in Afrika, Azië en Zuid – Amerika liggen. Naast deze concrete hulp  in de vorm  van projecten wordt er ook meer aandacht besteed aan de terreinen van rechtvaardigheid, mondigheid, duurzame ontwikkeling van levensomstandigheden en vrede.

De adventsactie en vastenactie zijn naast een enkele incidentele collecte bedoeld om de gekozen projecten te financieren. De  parochiële MOV groep in de Martinus, samengesteld uit groepen uit de geloofsgemeenschappen stellen  jaarlijks een plan op.