Divers algemeen

ALGEMENE OPMERKING  De geloofsgemeenschappen hebben een “tab divers” waar specifieke berichten worden opgenomen. De onderhavige rubriek, Divers Algemeen, is een prikbord. Soms worden grote berichten van algemeen belang of verwijzend naar bijzondere dagen in het kerkelijk of wereldlijk jaar toegestuurd die de moeite waard zijn om kenbaar te maken aan de parochianen, maar die niet direct op algemene parochie-activiteiten en/of liturgie gericht zijn.  De redactie behoudt zich het recht voor van wel of niet plaatsen.

Data Choral Evensong + PUB