Liturgie-Paulus

Koren

In de Pauluskerk hebben we altijd een rijke muzikale traditie gehad. Op dit moment zijn er 5 koren actief in onze geloofsgemeenschap.

Dit zijn het Kinderkoor’; de Cantorij; het Dameskoor;

Het Paulus Jongerenkoor (PJK) en het 5e element

Kinderkoor  De repetities van het kinderkoor zijn elke vrijdagavond om half zeven en duren tot ongeveer kwart over zeven. Als je wilt meezingen, of gewoon eens wilt komen luisteren, ben je altijd welkom. Wil je alvast meer over het kinderkoor weten, dan kun je contact opnemen met Daniëlle, onze dirigent.

Paulus Cantorij Onze Paulus heeft een rijke koortraditie. Een van de koren is de Cantorij die iedere vierde zondag van de maand zingt tijdens de zondagsliturgie. Het koor bestaat op dit moment uit ongeveer 25 leden.

Het repertoire van de cantorij beslaat voor een groot deel het repertoire waaraan de namen verbonden zijn van Huijbers, Löwenthal en Oomen die muziek maakten op teksten van vooral Huub Oosterhuis. Maar ook uit andere bronnen wordt geput, zoals de liederen van de Stichting Nieuw Liedfonds, de gezangen van Taizé en van Iona. En op sommige momenten kiezen we uit het oudere repertoire van kerkmuziek..
De repetities zijn steeds in de Pauluskerk op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. In principe zingt de cantorij steeds op de vierde zondag van de maand. En op de grote feesten zoals Pasen en Kerstmis wordt er samen gezongen met het jongerenkoor en soms ook met de andere koren.

Meezingen op de Cantorij… wel eens aan gedacht?
Moet je toch eens doen, want:
– Samen- zingen is gewoon leuk en geeft veel plezier.
– De Paulus heeft graag goede koren.
– Het is gezellig elkaar wekelijks te ontmoeten.
– Denk je dat je niet kunt zingen: na een tijdje zingt ieder bij ons als een nachtegaal.
– Zing je goed, waarom dan niet op de cantorij?
– Al zijn we blij met een hoge opkomst op repetities, we begrijpen dat sommigen door hun drukke werkzaamheden af en toe een keer verhinderd moeten zijn. Die drukte mag dan ook niet op voorhand een breekpunt zijn.

Heb je belangstelling of ken je iemand die belangstelling zou kunnen hebben? Kijk even op onze website: www.pauluscantorij.nl

.Dameskoor Het dameskoor van de Paulus bestaat momenteel uit 10 enthousiaste dames: 6 sopranen en 4 alten. Wij zingen de 3e zondag van de maand o.l.v. Caralita Vincenten. Verder verzorgen we uitvaartdiensten en af en toe een huwelijksviering. De repetities zijn op maandagmiddag van half 2 tot 3 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Paulus Jongeren Koor

Wij zijn het PJK wat staat voor Paulus Jongeren Koor wat weer staat voor een heleboel gezelligheid. Het PJK heeft zijn levenslicht gezien in het jaar 1968 Onzes Heren en behoort tot de Rooms-Katholieke Pauluskerk in Tuindorp, Utrecht en bestaat uit iets meer dan 30 mannen en vrouwen (maar helaas wonder boven wonder meer mannen dan vrouwen) in de leeftijd van 15 tot 35 jaar.Waar we in 1968 zijn begonnen met het vertalen/omzetten van (toen) populaire hits en negro-spirituals om deze met een combo ten uitvoer te brengen, hebben we sinds die tijd een lange weg bewandeld. Op dit moment bestaat ons repertoire uit zowel hedendaagse als klassieke muziekstukken van onder meer Oosterhuis/Oomen, John Rutter, liederen uit Taizé en stukken geschreven voor en door (leden van) het koor. Grotendeels 4-stemmig en altijd begeleid door onze pianist.

We zingen elke 2e zondag van de maand in de Pauluskerk (met kerkelijke feestdagen is dit vaker) en soms op uitnodiging van andere parochies of op een bruiloft. Ook zijn we regelmatig bezig met speciale projecten zoals het optreden op een kerkkorenconcours, het uitvoeren van het Requiem van Fauré en nu onze concertreis naar Engeland in zomer 2010. Ook hebben we in april 2004 onze eigen CD opgenomen, “”Oude Woorden, Nieuwe Klanken””.

Iedere vrijdagavond repeteren we van 20:15u tot ongeveer 22:30u en daarna is er natuurlijk nog ruim de gelegenheid om tot in de kleine uurtjes te kletsen onder het genot van een koud biertje/ fris/ thee/ koffie en door de gezellige sfeer is het vaak leuker om te gaan zingen dan om de stad in te gaan. Nieuwe mensen zijn te allen tijde welkom. Wil je graag nog wat meer informatie of wil je niet onaangekondigd komen dan kun je altijd contact opnemen met het bestuur van het koor.

Email: bestuur@pjkutrecht.nl        Website: www.pjkutrecht.nl

ps. voor jongeren die vallen in de leeftijden tussen het kinderkoor en het PJK is er ‘het Kebabkoor’

Het 5e ElemeHoewel onze parochie rijk is aan koren, zijn er toch zondagen waarop geen koor beschikbaar is. Denk aan de zgn. 5e zondagen en vieringen in de zomerperiode. Vanuit de gemeenschap is nu het initiatief genomen om deze vieringen extra luister bij te zetten middels een projectkoor, ‘Het 5e Element’ genaamd. Parochianen die veel noten op hun zang hebben, maar zich niet kunnen of willen vastleggen op een vast koor of bij vaste repetitieavonden, vinden in “Het 5e Eleme mogelijk een passende zangmogelijkheid. Daarbij geldt: Zangervaring is mooi meegenomen, maar niet per se noodzakelijk!

De opzet van dit projectkoor is dat zangers per viering aangeven of zij willen meedoen. In de weken voor de viering worden enkele repetities georganiseerd om goed beslagen ten ijs te komen! We oefenen steeds 2x voor een viering, op een dinsdag of woensdag. Wilt u een keer meedoen? U kunt contact opnemen met Noortje Cras

Het Kebabkoor

Dat is een koor voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Het is op vrijdag en begint om 19.15u tot 21.15u, met pauze! Ook zingen we eens in de maand op zondag mee met het Paulus Jongeren Koor van de Pauluskerk.

Het is de bedoeling dat we naast zingen ook veel leuke dingen gaan doen, zoals filmavond, disco zwemmen en schaatsen.

We zijn gestart en wij hopen dat iedereen die dit leest en in de juiste leeftijdscategorie valt ook een keertje komt om mee te zingen.

Ps. Bij tien leden wordt er taart getrakteerd, dit wordt gesponsord door het PJK!!!!
Ps. Voor vragen: Hanne Hettinga