LEESGROEP

LEESGROEP AVINOE, ONZE VADER
Het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons leerde, was geen totaal nieuwe creatie. Het ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Deze boeiende geschiedenis wordt uiteengezet in het boekje ‘Avinoe’ en biedt verrassende informatie over de rijke inhoud van het Onze Vader.
In vijf dinsdagavonden lezen en bespreken we het boekje Avinoe.
Per avond bespreken we één of twee hoofdstukken aan de hand van werkvragen.
7 november 2017: Hoofdstuk 5 en 6: De thema’s van het Onze Vader
12 december: Hoofdstuk 3 en 4: Het Onze Vader in het tweede testament / vergelijking van teksten
9 januari 2018: Hoofdstuk 1: Over het Joodse bidden
6 februari: Hoofdstuk 2: Enkele Joodse gebeden
6 maart: Terugblik op hoofdstuk 5 en 6 met één van de auteurs: Prof. Dr. Marcel Poorthuis
Ter voorbereiding leest u per keer circa 40 bladzijden en denkt u na over de bijbehorende werkvragen.
De werkvragen voor de eerste bijeenkomst krijgt u twee weken van te voren opgestuurd.
De bijeenkomst is als volgt opgebouwd: U krijgt een korte introductie op het betreffende hoofdstuk. Daarna bespreekt u in twee- of drietallen het gelezen hoofdstuk en de bijbehorende werkvragen. We sluiten de avond af met een nabespreking van de belangrijkste gesprekspunten en een vooruitblik naar de volgende bijeenkomst.
Gespreksleiding: Hans Poorthuis.
Bijeenkomsten: dinsdagavonden 20:00-21:30 uur.
Plaats: parochiecentrum Aloysius, Van Ostadelaan 4, Utrecht.
Boek: Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf, Avinoe Onze Vader, de joodse achtergronden van het Onze Vader. Uitgeverij Adveniat, Baarn – via secretariaat Martinus te verkrijgen.
Kosten: geen verdere kosten.
Tijdsbesteding : lezen en voorbereiden kost circa 2,5 uur per avond.
Opgeven: voor 10 oktober bij het pastoraal centrum Martinus, info@stmartinusutrecht.nl
.