KORTE BERICHTEN

GEDURENDE DE OVERGANG NAAR EEN CENTRALE WEBSITE WORDEN LOSSE BERICHTEN OPGENOMEN.

Aartsbisschop ondertekent decreet Personele Unie drie Utrechtse stadsparochie

Op 20 november heeft  kardinaal Eijk, het decreet ondertekend waarin de drie Utrechtse parochies, (met terugwerkende kracht tot 1 november 2017) ieder afzonderlijk beschikken over een en hetzelfde bestuur. Deze bestuurlijke constructie wordt een Personele Unie genoemd. De drie parochies blijven dus bestaan maar ieder heeft te maken met een en hetzelfde parochiebestuur. Met dit decreet is een eerste formele stap gezet op weg naar een samenwerking van de St Ludgerus-, St Martinus- en Salvator parochie. Het nieuwe bestuur (Personele Unie) ziet het als haar taak om het proces van de drie stadsparochies, in goede communicatie met de parochianen, ultimo 2019 te realiseren. In het eerste parochiemagazine Tussentijds van 2018, zullen de bestuursleden zich nader aan u voorstellen.