KLEPELS

 Wekelijks bericht van uit de geloofsgemeenschap

St. Martinus Parochie
Locatie: Wederkomst des Heren____
De Klepels
Mededelingenblad van de Wederkomst des Heren
Parochiecentrum bij Bosshardt Marco Pololaan 115-117 3526 GB
Utrecht Tel: 030-2893112 Banknr. NL20 INGB 0005 1533 67
t.n.v. Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland te Utrecht
Opening centrum maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
e-mail: kolabri@ziggo.nl e-mail: fmbeuningen@casema.nl

Agenda van zondag 8 juli t/m zondag 22 juli 2018
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*–*–*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Zondag 8 juli 9.30 uur Woord en Communieviering pastor H. Harmsen

Maandag 9 juli 10.30-12.00 uur Gespreksgroep “Stil bij het bestaan “
Maandelijks gesprek waarin nagedacht en
gesproken kan worden wat er in ons leven
belangrijk is. Iedereen is van harte welkom

Dinsdag 10 juli uur Geen spreekuur pastor Gérard Martens

Vrijdag 13 juli 9.00 uur Morgengebed

Zondag 15 juli 9.30 uur Woord en Communieviering pastor G. Martens

Dinsdag 17 juli Pastor Gérard Martens is met vakantie.

Woensdag 18 juli 10.30 uur Viering in Woon zorgcentrum De Bijnkershoek
( 3e woensdag van de maand)

Vrijdag 20 juli 9.00 uur Morgengebed “laatste voor de vakantie
en 17 augustus wordt de draad weer opgepakt..

Zondag 22 juli 9.30 uur Eucharistieviering pastor K. Smits

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Opbrengst collecte van zondag 24 juni bedroeg € 64. – – en Wereldspaarpot € 5. – –
Opbrengst collecte van zondag 1 juli bedroeg € 109. – – en Wereldspaarpot € 6. – –
Hartelijk dank voor uw goede gaven.

Vakantie pastor Gérard Martens:
Na de viering van zondag 15 juli begint voor Gérard de vakantie. Zijn vakantie duurt t/m dinsdag
14 augustus. Dinsdag 28 augustus is dan zijn eerste spreekuur weer bij ons.

Overlijden van pianist/dirigent Wolter Willemsen: † † †

Gezien de gevorderde leeftijd van veel parochianen in onze
gemeenschap komt een overlijdensbericht,als één van hen komt te overlijden, niet geheel onverwachts.
Het wordt echter een geheel ander verhaal als op dinsdag 19 juni het droeve bericht binnen komt dat,
maandag 18 juni op de leeftijd van slechts 64 jaar, Wolter Willemsen is overleden.
Een leeftijd die we tegenwoordig veel te jong vinden, maar wie zijn wij om daar over te oordelen.
Afgestudeerd in wiskunde, maar zijn hart ging echter meer uit naar muziek en daar heeft hij dan ook voor gekozen. Wolter was iemand die sterk in zichzelf gekeerd was, liet weinig over zichzelf uit en zocht geen of bijna geen contact met anderen.
Na de zondagse viering snel een kopje koffie en hij was vertrokken.
We kregen met een andere Wolter te maken op het moment dat hij zijn plaats achter de piano had in genomen. Hij was in onze gemeenschap de begeleider van het koor en bij afwezigheid van Hans Hulsink tevens de dirigent.
Op de eerste plaats begeleider, maar helemaal in zijn element als hij tijdens de collecte en uitdelen van de communie zich uit kon leven op de piano, dan liet hij muziekstukken horen waar vele juweeltjes tussen
zaten.
Zo heeft hij ons in de zondagse vieringen vele jaren (+ 20 jaar ?) van mooie muziek laten genieten.
Wolter je kunt het zelf niet meer in ontvangst nemen, maar zeggen van deze plaats toch graag nog een keer hartelijk dank voor je jarenlange muzikale bijdrage.
Onder grote belangstelling heeft dinsdagmiddag 26 juni in de aula van crematorium Daelwijck de afscheidsplechtigheid plaats gevonden.
De plechtigheid stond bijna geheel in het teken van muziek, weinig gesproken woord maar de woorden
die gesproken werden daarin kwam wel heel duidelijk naar voren dat hij bij iedereen zeer bemind was.
Op de eerste plaats de koorleden, maar ik denk dat wij allen uit onze Wederkomst des Heren gemeenschap hem enorm zullen missen.
Wolter rust in vrede. Frans

Overleden: † † †
Zaterdag 9 juni is op de leeftijd van 89 jaar overleden De Heer Cornelis Pisa
Hij woonde in de Uniceflaan.
Maandag 25 juni is op de leeftijd van 96 jaar overleden mevrouw Cornelia Maria Schurgers van Beek
Zij woonde in Hof van Transwijk.

Inspiratie boekjes: -}-}-}
Op de lectuurtafel liggen twee verschillende inspiratie boekjes, met inteken lijstjes.
De inkijkexemplaren laten liggen. 1. Wie ben je “jongeren in de kerk
2. Bidden voor iedereen ( Gérard Martens vindt dit een zeer inspirerend boekje)

Kerken Kijken Utrecht: -}-}-}
Ook dit jaar hebt u weer de gelegenheid om kerken in Utrecht te bezichtigen. Vrijdag 22 juni heeft
burgemeester Jan van Zanen, Kerken Kijken Utrecht geopend.
U hebt dit nog nooit gedaan, de moeite waard om het een keertje te doen. Het loopt t/m zaterdag
8 september.
U wilt er meer van weten kijk dan op www.kerkenkijkenutrecht.

Koffie/thee: -}-}-}
Veel komt in de vakantietijd te vervallen of komt op een laag pitje te staan,
die zich hier niets van aan trekken zijn de dames van de koffiegroep.
Vakantie of geen vakantie elke zondag staat na afloop van de viering
de koffie voor ons klaar. Maak er dan ook dankbaar gebruik van en laat
een kopje voor u inschenken.

 

.