KLEPELS

 Wekelijks bericht van uit de geloofsgemeenschap 
De Klepels verschijnt de  om de 14 dagen

Maandprogramma bij Bosshardt

Agenda van zondag 22 april t/m zondag 6 mei 2018
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Zondag 22 april 9.30 uur Woord en Communieviering pastor G. Martens

Dinsdag 24 april 10.00 – 12.00 uur Spreekuur pastor Gérard Martens
15.00 uur Gemeenschapsberaad

Donderdag 26 april 20.00 uur Repetitie koor

Vrijdag 27 april 9.00 uur Morgengebed

Zondag 29 april 9.30 uur Woord en Communieviering pastor H. Harmsen

Dinsdag 1 mei Geen spreekuur pastor Gérard Martens

Woensdag 2 mei 10.00 uur Ophalen en bezorgen parochieblad” Tussentijds”
10.30 uur Viering in woon zorgcentrum De Bijnkershoek
( 1e woensdag van de maand )

Donderdag 3 mei 20.00 uur Koorrepetitie

Vrijdag 4 mei 9.00 uur Morgengebed
10.30 uur Viering van Woord, Gebed en Communie
in woon zorgcentrum Parc Transwijk
( 1e vrijdag van de maand)
Deze dag dodenherdenking, zie achterzijde

Zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag

Zondag 6 mei 9.30 uur Eucharistieviering pastor H. Oostendorp
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Opbrengst collecte zondag 8 april bedroeg € 147.- – en wereldspaarpot deze zondag € 60.- –
Opbrengst collecte zondag 15 april bedroeg € 157.- – en wereldspaarpot deze zondag € 6. – –
Hartelijk dank voor uw goede gaven.

Overleden: † † †
Op dinsdag 3 april is op de leeftijd van 43 jaar overleden Petronella Maria Tuin
Zij woonde Uniceflaan. Z.O.Z.

Doden herdenking vrijdag 4 mei 2018:
De kracht van samen herdenken:
Programma voor deze avond:
19.00 uur Vertrek Bernadottelaan 23 voor stille wandeling
19.45 uur Aankomst monument Lomanlaan, hier herdenking en stilte
20.10 uur Vertrek naar Bij Bosshardt op Marco Pololaan
20.30 uur Hier herdenking in dialoog
22.00 uur Sluiting

Vertrek pastoor Ton Huitink: *-*-*-
Op zondag 8 april is door het aartsbisdom bekend gemaakt dat pastoor Ton Huitink van de samenwerkende Utrechtse parochies per 1 mei zal vertrekken.
Hem is gevraagd om de leiding op zich te nemen van de drie samenwerkende grote parochies in het vicariaat Deventer, hij gaat in Zwolle wonen. De aartsbisschop is pastoor Huitink zeer erkentelijk voor het goede en vaak moeilijke werk dat hij in Utrecht heeft verricht.
Het bestuur van de samenwerkende katholieke parochies, voor wie dit nieuws als een grote verrassing kwam, wil al de parochianen en alle andere belangstellenden in de gelegenheid stellen afscheid van pastoor Huitink te nemen. In en na de viering op Sacramentsdag” zondag 3 juni “ in de Aloysiuskerk. Viering 10.30 uur.

Pastor Gerrit Jan Westerveld: *-*-*-
Pastor Gerrit Jan Westerveld heeft laten weten dat hij gebruik wenst te maken van zijn levensloopregeling en van een vervroegd pensioen wil gaan genieten, hetgeen zijn gezondheid zeker ten goede zal komen.
Het bestuur heeft zijn verzoek gehonoreerd en heeft er begrip voor dat hij nu de tijd neemt om het wat rustiger aan te kunnen doen.
Officieel zal Gerrit Jan per 1 juni zijn werkzaamheden als pastoraal werker van onze parochie neerleggen.
Omdat hij nog een aantal verlofdagen te goed heeft, is in onderling overleg besloten dat zijn laatste werkdag zondag 15 april zal zijn.
Uiteraard zal er eind mei of begin juni gelegenheid zijn om afscheid van Gerrit Jan te nemen, u wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Inmiddels is de datum van zijn afscheid bekend, zijn afscheid is ook zondag 3 juni, in en na de viering van 10.30 uur in de Aloysiuskerk.
Bestuur Personele Unie van de samenwerkende parochies katholiek Utrecht
Inspiratieboekje Maria:*-*-*-
Op het secretariaat ligt nog een flink stapeltje inspiratieboekjes (Maria) We zitten dicht tegen de meimaand aan, “Maria maand” misschien zijn er onder u, die dit boekje graag in bezit willen hebben. Mag dit zo zijn laat het Rob dan even weten. Prijs van het boekje € 2. – –

Gezellige middag: *-*-*-
Niet verkeerd als u de volgende datum vast in uw agenda zet, en die datum is
woensdag 6 juni.
Voor deze dag staat een gezellige middag op het programma, alles wat
u voor deze middag moet weten krijgt u vanzelfsprekend nog te horen.
Het gaat er nu alleen maar om dat u voor deze middag geen andere afspraken maakt,
zou jammer zijn als u daardoor de feestmiddag moet missen.

Geen vieringen:*-*-*-
Zet vast in uw agenda, ter voorkoming dat u voor een gesloten deur komt te staan.
Donderdag 10 mei ( Hemelvaartsdag ) en zondag 3 juni zijn er bij ons geen vieringen, in het parochieblad “Tussentijds” kunt u zien waar er vieringen zijn.

Koffie/thee:*-*-*-
Koffie zetten is één lekkere koffie zetten is twee, dit laatste krijgen
de dames van de koffiegroep elke week weer voor elkaar.
Dan is het toch niet verkeerd om voor het naar huis gaan eerst
even een kopje voor u in te laten schenken.