KLEPELS

 Wekelijks bericht van uit de geloofsgemeenschap 
De Klepels verschijnt de  om de 14 dagen

 

Agenda van zondag 14 januari t/m zondag 28 januari 2018
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zondag 14 jan 9.30 uur Eucharistieviering pastor P. Rentinck

Dinsdag 16 jan 10.00 uur Spreekuur pastor Gérard Martens

Woensdag 17 jan 10.30 uur Viering in woon zorgcentrum De Bijnkershoek
(3e woensdag van de maand)

Donderdag 18 jan 20.00 uur Koorrepetitie

Vrijdag 19 jan 9.00 uur Morgengebed

Zondag 21 jan 9.30 uur Eucharistieviering pastor P. Rentinck

Dinsdag 23 jan Geen spreekuur pastor Gérard Martens

Donderdag 25 jan 20.00 uur Koorrepetitie

Vrijdag 26 jan 9.00 uur Morgengebed

Zondag 28 jan 9.30 uur Woord en Communieviering pastor H. Harmsen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Opbrengst collecte van zondag 31 december bedroeg € 56. – – en wereld spaarpot € 3. – –
Opbrengst collecte van zondag 7 januari bedroeg € 111. – – en wereld spaarpot € 10
Hartelijk dank voor uw goede gaven.

Alphacursus:-*-*-*
Bij Bosshardt, De Haven en onze Wederkomst gemeenschap bieden u een Alphacursus aan.
De Alphacursus is een inleiding of opfrissing van het christelijke geloof. De Haven
is de gemeenschap uit de Triumfatorkerk, vanaf nu kerken zij ook in Bij Bosshardt
enwel op de zondagmiddag.
De cursus is op de maandagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur (begint met een brunch)
en 29 januari is de start van deze serie. U kunt zich aanmelden bij Anne Marie Gort
E-mail anne-marie.gort@legerdesheils.nl

Overleden: † † †
Op vrijdag 5 januari is op de leeftijd van 91 jaar overleden mevrouw Antonia Cornelia Woutersen-Swikker
Zij woonde Hof van Transwijk

Op zondag 7 januari kwam het droeve bericht binnen dat in de morgenuren van deze zondag Bep Linnebank was overleden. “Elisabeth Paulina Francisca Linnebank-Kalfsvel”
Geheel onverwacht kwam dit bericht niet, daar Bep ernstig ziek was en de laatste dagen hard
achteruit was gegaan. Toch is het altijd weer schrikken als je het te horen krijgt. Bep is 85 jaar geworden.
Zij is van het begin “ Wederkomst des Heren parochie”een meer dan actieve parochiaan geweest. Jarenlang met een groepje van een zestal mensen ons toenmalig parochieblad De Klokken van Welgelegen in elkaar gedraaid, dat was een flinke klus, bundelen, nieten en adresseren. Alleen voor De Wederkomst was het een aantal van ± 1200 exemplaren. Dat was een avond van hard werken en vaak tot in de kleine uurtjes.
Een aanzienlijk deel van deze oplage werd door haar ook bezorgd. Daarnaast heeft zij ook van het begin af, tot sluiting van de kerk, in de werkgroep interieur verzorgsters gezeten. Hier houdt het nog niet mee op zij maakte ook deel uit van de werkgroep De Zonnebloem. Na opheffing van deze vereniging in onze parochie ging zij toch door met bezoeken van mensen om een praatje te maken en indien nodig boodschappen voor hen doen.
Het plaatje is hiermee nog niet compleet zij behoorde ook bij de toenmalige werkgroep zieken en ouderen, hier assisteerde zij bij de vieringen die in woon zorgcentrum De Bijnkershoek plaats vonden/vinden.
Al met al heeft zij zich, in alle bescheidenheid, zo 50 jaar ingezet voor onze gemeenschap De Wederkomst des Heren.
Bep we hopen dat je er boven iets van meekrijgt als we nu zeggen hartelijk dank voor je inzet, die je al die jaren aan onze gemeenschap gegeven hebt.
Morgen maandag 15 januari vindt om 10.15 uur de afscheidsplechtigheid plaats in de aula van crematorium
Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven:
Frans

Tussentijds en kerkbalans:-*-*-*
In de eerste week van dit jaar of afgelopen week hebt u,
die in het bezorggebied woont, ons parochieblad Tussentijds
ontvangen en tevens de papieren van kerkbalans 2018.
Nog niet in bezit van Tussentijds u kunt een exemplaar van de
lectuurtafel meenemen.
Veel om te lezen en veel om u bezig te houden met de actie kerkbalans.
Als u de papieren van kerkbalans ingevuld hebt kunt u ze in de doos doen die op de lectuurtafel staat. Geef voor je kerk

Ontvangen kerstkaarten en een bedankkaartje:-*-*-*
Onze gemeenschap heeft enkele kerstkaarten ontvangen, als u wilt weten van wie kijk dan op de lectuurtafel waar de kaarten liggen.
Ook ontvingen wij een bedankkaartje voor betrokkenheid bij ziekte en overlijden van Marthy van Kuik.

Koffie/thee:-*-*-*
De feestdagen zijn weer voorbij de goede wensen uitgewisseld en we zijn weer in het ritme van alle dag gekomen.
Zo ook het ritme van de zondag de viering kan verschillend zijn ( Eucharistie of Woord en Communie viering) maar, het koffie drinken na de viering is elke zondag het zelfde.
Vandaag staat de koffie ook weer voor ons klaar, heerlijk om voor het naar huis gaan eerst een kopje voor u in laten schenken. We wensen de dames van de koffiegroep een bijzonder goed koffiezetjaar.