Klepels

 Wekelijks bericht van uit de geloofsgemeenschap

 

Agenda van zondag 17 september t/m zondag 24 september 2017
&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-

Zondag 17 sept 9.30 uur Woord en Communieviering pastor G. Martens

Dinsdag 19 sept Geen spreekuur pastor Gérard Martens

Woensdag 20 sept 10.30 uur Viering in woonzorgcentrum De Bijnkershoek
3e woensdag van de maand

Donderdag 21 sept 20.00 uur Repetitie van ons koor.

Vrijdag 22 sept 9.00 uur Morgengebed

Zondag 24 sept 9.30 uur Eucharistieviering pastor H. Oostendorp

&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-

Opbrengst collecte zondag 10 september bedroeg € 107. – –
En de opbrengst Wereld spaarpot van deze zondag € 6. – –
Hartelijk dank voor uw goede gaven

Overleden:
Op zondag 3 september is op de leeftijd van 87 jaar overleden de heer Leonardus Aertsen.
Hij woonde in woonzorgcentrum De Bijnkershoek

St Martinusparochie Utrecht helpt Sint Maarten: /-/-/-
De Martinusparochie is geschokt door de gevolgen van de orkaan, die het leven van de inwoners van
Sint Maarten volledig ontwricht heeft. “ontwricht is eigenlijk te zacht uitgedrukt het is nog vele malen erger”
Daar is hulp hard bij nodig. In gebed zal om kracht voor de mensen worden gebeden en zal de collecte
van vandaag in de Martinus kerken bestemd zijn voor de inwoners van Sint Maarten.

Nieuw parochieblad
Denk dat ieder van ons inmiddels wel in het bezit zal zijn van het nieuwe parochieblad : Tussentijds:
Toch nog maar een keer vermelden U bent nog niet in het bezit van ons nieuwe parochieblad, maar u bent ondertussen wel razend nieuwsgierig geworden hoe het er uitziet en nog belangrijker wat er in staat.
U kunt het gauw genoeg weten door na afloop van de viering een exemplaar van de lectuurtafel mee te nemen.
Dan inkijken en zien, of opmaak en inhoud uw instemming weg kan dragen.

Nieuw inspiratieboekje, Roomskatholiek in deze tijd: /-/-/-
Thuis bij God, gastvrij voor mensen. Vandaag laatste vermelding
Dit nieuwe inspiratieboekje laat zeventien mensen aan het woord die als nieuwkomer of al hun hele leven met de kerk verbonden zijn .Wat inspireert hen, waarom gaan ze voor het geloof? Herkenbare verhalen van jongeren, ouderen, gewijden en en gehuwden, thuis en onderweg. Het geloof geeft hen verbondenheid, waarden, idealen en hoop. Ze vinden geluk in de relatie met Christus. Het boekje met afwisselende verhalen bevat een
klassiek gebed ( het Zonnelied van Franciscus ) een overzicht van de sacramenten, een uitleg van de Eucharistie en communie door Mgr Hans van den Hende en tips voor wie met de Kerk verder wil.
De boodschap is: gastvrij zijn, uitnodigend zijn, hoort tot het wezen van God en zijn Kerk.
Als het goed is ligt er een boekje ter inkijk op de lectuurtafel, u wilt in het bezit komen van dit boekje zet dan uw naam dan op de intekenlijst en het komt voor elkaar. Rob zorgt voor de verkoop (of een ander)Prijs € 2.- –

Interreligieuze vredesdag in Utrecht-West: /-/-/-
In het kader van de nationale Vredesweek” van 16 t/m 24 september“ organiseren leden van verschillende religieuze groepen in Utrecht in Utrecht-West , vandaag zondag 17 september, een programma waarin ontmoeting en vreedzaam samen leven centraal staat. Om 10.00 uur is in de Dominicuskerk een gemeenschappelijke viering van de katholieke gemeenschappen en de Protestante Wijkgemeente in Utrecht-West. In een zaal van Dominicuskerk wordt om 11.45 uur een film vertoond, met een interview van Jacques Mourad, een monnik uit een Syrisch klooster, die een gevangene was van IS en het Syrische regime. Aansluitend een nagesprek over deze film tijdens de wandeling naar de voorkamer waar een lunch aangeboden wordt. Om 13.00 uur ,ook in de Voorkamer ‘Kanaalstraat 225” wordt door vluchtelingen een programma met muziek en theater verzorgd. Om 14.45 uur wordt het programma in de Antoniuskerk afgesloten met een interreligieuze gebedsbijeenkomst, die is voorbereid uit moskee, synagoge en kerk. Na afloop alle gelegenheid voor ontmoeting bij thee en koffie. Meer informatie dat kan : vanaf 15 augustus: bij G.J. Westerveld telefoon 030-296 30 78 of e-mail gj.westerveld@tiscali.nl. U gaat hier graag naar toe, dan kunt u na de viering richting Dominicuskerk gaan, u mist dan enkel de gemeenschappelijke viering.

Open dag Asielzoekerscentra in Nederland: /-/-/-
Zaterdag 23 september is er een open dag ( van 12.00 tot 16.00 uur ) in asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan “Oog in Al”
Het AZC nodigt iedereen uit voor een programma met optredens, workshops en rondleidingen.
Er is weinig parkeerruimte, dus als het even kan graag met openbaar vervoer of fiets komen.
Meer informatie www.azc.nl

Klepels:
De samenstellers van de Klepels ( Gerard van den Brink en Frans van Beuningen) hebben bij locatieraad/
pastoraatsgroep de vraag neergelegd kan De Klepels in plaats van een wekelijkse een tweeweekse uitgave worden. Van de locatieraad/pastoraatsgroep hebben wij samenstellers groen licht gekregen.
Buiten de wekelijks viering op zondag is er weinig activiteit in de week, en dat betekent weer weinig
aanbod van kopij. Zo wordt het moeilijk elke week een volle Klepels in elkaar te draaien.
Mocht het zijn dat er op zondagen van het niet verschijnen belangrijk nieuws is, krijg u dat op papier of via de mededelingen uiteraard te horen. Zondag 24 september gaat dit in.

Jullie geduld is op de proef gesteld, maar zie hier jullie beloning: /-/-/-
Na afloop van de viering kunnen allen die deel uitmaken van een werkgroep
en/of koorlid zijn een nieuw boekje bij Frans van Beuningen afhalen
met daarin de gegevens ( zover deze mij bekend zijn) van allen die deel
uitmaken van het vrijwilligerscorps.
Koffie/thee: /-/-/-
En wat is er nog meer na de viering, dat is vanzelfsprekend de koffie die voor ons klaar staat. Na deze
stormachtige week best lekker om eerst een kopje overheerlijke koffie tot u te nemen