KERKBIJDRAGE en ANBI

De St. Martinusparochie blijft voor de continuering voor haar activiteiten volledig afhankelijk van uw bijdragen.

Willen wij onze geloofsgemeenschappen in stand houden en ons blijven inzetten voor alle parochianen, dan is uw financiële bijdrage hard nodig.

Velen gaven afgelopen jaren een financiële bijdrage en/of een bijdrage als vrijwilliger in de vorm van tijd.

Overweegt u de Martinusparochie enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan een of meer gewone giften. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar, zelfs al bij kleine bedragen. Gewone giften daarentegen zijn slechts aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Mensen schrikken van een overeenkomst en denken vaak dat het in het algemeen voor grote bedragen geldt. Dat is niet juist.

Maakt u geen gebruik van de aftrekmogelijkheid dan kunt u uw bijdrage gewoon storten op het banknummer van uw geloofsgemeenschap. Informatie over belastingaftrekposten kunt u hierna nalezen en eventueel een meerjarige bijdrage invullen. Lees ook ANBI

periodieke schenkingen:

Jaarlijks in de maand januari doen de kerken in het kader van de Actie Kerkbalans een beroep op uw financiën. Er zijn diverse mogelijkheden.

Maakt u geen gebruik van de aftrekmogelijkheid dan kunt u uw bijdrage gewoon storten op het banknummer van uw geloofsgemeenschap.

Wenst u wel uw bijdrage als aftrekpost van de belasting in aanmerking te laten komen dan vindt u informatie in onderstaande documenten.

   0831 belastingaftrek kerkbijdrage en Inkomsten Belasting

   0832  kerkbijdrage overzicht

   0833 overeenkomst_periodieke_gift_in_geld_ 

   0834 toelichting bij onderhandse giften bij 0833

   0835 betalingsvolmacht_periodieke gift_in_geld_

 
Naast de aftrekposten voor de IB is ook nog de reeds lang bestaande mogelijkheid een bedrag als lijfrenteschenking voor aftrek van de belastingen te gebruiken. Deze zogenaamde periodieke giften moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen
 
 Alle ingevulde formulieren toezenden naar:

Centraal Secretariaat,  Antwoordnummer 58526, 3508 VH Utrecht

Bij voorbaat dank voor uw steun aan de parochie met vijf geloofsgemeenschappen.