Divers-Johannes-Bernardus

In het weekend zijn de vieringen op zaterdag om 18.30 uur en op zondag om 11.00 uur behalve de derde zondag van de maand

    om 10.30 uur. 

de eerste zaterdag van de maand is er een Taizé viering

de derde zondag van de maand is er een Byzantijnse viering.

De laatste zondag van de maand is er een Surinaams-Antilliaanse viering.

Oud papier

Elke tweede zaterdag van de maand staat de Oud papier-container bij de Musketon in Lunetten. De opbrengst van het oude papier is voor onze kerk en tegelijkertijd zorgt u voor recycling.

Verhuur Johannes-Bernardus

kerkzaal Verhuur kerkzaal

Voor het houden van kerkdiensten, symposia en/of conferenties, concerten enz., is het mogelijk onze kerkzaal te huren.

De zaal biedt 150 zitplaatsen, maar kan worden uitgebreid tot circa 300 zitplaatsen.

Voor het gebruik van audiovisuele middelen zijn faciliteiten beschikbaar (wel uw eigen apparatuur meebrengen). Van de aanwezige geluidsapparatuur kan vrij gebruik worden gemaakt. Er is een klein kerkorgel aanwezig en een redelijke vleugel. In overleg (en tegen meerprijs) kan er ook gebruik worden gemaakt van de zaaltjes en/of keukenfaciliteiten.

NB 1. Te houden kerkdiensten kunnen niet in strijd zijn met de richtlijnen van het Aartsbisdom Utrecht.
NB 2. Zaterdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur en op zondagen van 10.00 tot 16.00 uur is verhuur van de kerkzaal niet mogelijk.

Voor prijsopgave en overige inlichtingen gelieve u contact op te nemen met : de heer A. van Oostrum, tel. 030 – 2882012 of 06 – 40216108

Verhuur zaaltjes

In ons kerkcentrum zijn diverse zaaltjes geschikt voor verhuur. Ze lenen zich uitstekend voor het houden van vergaderingen, studiedagen, cursussen, repetities en dergelijke. Met ‘feestjes’ zijn we wat voorzichtiger, we zijn immers in een kerkcentrum, waar rust prioriteit heeft. In overleg zijn er echter wel mogelijkheden.
◾Zaal 7 is geschikt voor gezelschappen tot 60 personen. De zaal kan naar eigen behoefte worden ingedeeld. Omdat de zaal middels een schuifdeur is afgescheiden van de kerkzaal, kan deze tijdens diensten niet worden verhuurd.
◾Zaal 8 is geschikt voor gezelschappen tot max.15 personen.
◾Zaal 9 is geschikt voor gezelschappen tot max. 30 personen.

Een combinatie van zaal 7 en 8 behoort tot de mogelijkheden.

Voor prijsopgave en overige inlichtingen gelieve u contact op te nemen met : de heer A. van Oostrum, tel. tel. 030 – 2882012 of 06 – 40216108

Algemeen

Ons kerkcentrum is rolstoelvriendelijk. Er is een invalidentoilet aanwezig. In de omgeving is ruime parkeergelegenheid. Auto’s met ‘invalide-parkeer ontheffing’ kunnen vóór het centrum parkeren.

Tevreden huurders : Vereniging Huismuziek, Vereniging van Eigenaren ’t Goylaan, Pinkstergemeente, Zonnebloem, ROC, Gemeente Utrecht e.v.a.

 

 

 

 

 

 

 

Kerkverzorging/schoonmaak

Een aantal vrijwilligers dragen zorg voor het schoonhouden van ruimten, inventaris en linnengoed.

Coördinator: Hermien van Gelder-Bon

  Koffiegroep

Deze groep schenkt koffie na de weekendvieringen en incidenteel bij feestelijke gelegenheden.

Coördinator: Thea van Oostrum-van Kessel

  Autodienst

Een groepje van vrijwilligers heeft bij toerbeurt ‘autodienst’. Ouderen die gebruik willen maken van vervoer naar en van de kerk, kunnen zich op zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur, telefonisch opgeven via het telefoonnummer 06-20112748. Met een aangepaste bus kan ook voor rolstoelvervoer worden gezorgd

Werkgroep woonzorgcentrum Tolsteeg

De ‘zondaggroep’ verleent medewerking aan het realiseren van de liturgische viering en begeleidt bewoners naar de viering en na afloop weer terug naar hun appartement. De ‘dinsdaggroep’ is een bezoekgroep die ook, bij bewoners die daar prijs op stellen, de H. Communie brengen. Contactpersoon: Nel Leenhouwers

Lourdesreizen

De coördinator verzamelt het aanbod van reizen naar Lourdes en brengt deze onder de aandacht van parochianen. Coördinator: Riet Biegstraaten-Schaap

Vrouwencontact

Deze groep organiseert voor een honderdtal leden: lezingen, creatieve bijeenkomsten, gezellige avonden, dagjes uit en viert van tijd tot tijd samen eucharistie. Activiteiten vinden bijna allemaal in het kerkcentrum plaats. Contactpersoon: Dorie Buschmann

Technische werkgroep

De leden zijn handige vrijwilligers die klein onderhoud aan het kerkcentrum en kleine verbouwingen uitvoeren. Coördinator:

  Typwerk liturgieboekjes

Voor het typen van de liturgieboekjes kunnen we een beroep doen op enkele vrijwilligers.

Gastvrouwen/gastheren

Op werkdagen is van 9.00 tot 12.00 uur een gastvrouw of een gastheer aanwezig, voor ontvangst van bezoekers en aannemen van telefoontjes. Coördinator: Thea van Oostrum- van Kessel

Kerkbalans

De penningmeester voert de activiteiten van de jaarlijkse actie Kerkbalans uit. Hij wordt daarbij ondersteund door een groep vrijwilligers. Penningmeester: vacature

Parochieblad Martinus Magazine

In het parochieblad van de Martinusparochie zijn twee pagina’s voor elke lgeloofsgemeenschap ingeruimd. Redactie Ton van Schaik