Nieuws uit St.-Gertrudis

Het kerkgebouw is per 1 april gesloten maar de activiteiten van de geloofsgemeenschap gaan door.

U kunt op deze pagina regelmatig mededelingen lezen.

0UD PAPIER
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container. De volgende zaterdaginzameling is 14 april 2018.
Ophalen papier: de even weken is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de oneven weken wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade.
Na 1 april a.s. blijven de vrijwilligers, tot nader order, op maadagmorgen en woensdagmorgen uw papier ophalen.