St.-GERTRUDIS

Welkom op de subwebsite van de geloofsgemeenschap St.- Gertrudis.

De St.-Gertrudis behoort samen met vier geloofsgemeenschappen bij de St.-Martinusparochie.

De dagelijkse gang van zaken in de St.-Gertrudis wordt verzorgd door het Gertrudis Beraad, waarin de leden van de pastoraatgroep en de locatieraad zitting hebben.

De Gertrudisgeloofsgemeenschap is in vriendschap verbonden met de Nicola gemeenschap en het Buurtpastoraat Utrecht.

Actuele informatie kunt u vinden rechts bij eerste “tab”  Rondom St.Geerte.

Algemene informatie van de parochie St.Martinus vindt u op deze  website.

Het kerkcentrum is open op maandag en woensdag van 09.00 tot 12.30 uur

________________________________________________________________________

Z: Voor ziekenbezoek, ziekenzalving en uitvaart 06-512 936 31

A: kerkcentrum gesloten

T: 030- 254 61 47

E: info@stgertrudis.nl

B: Kerkbalans: NL95 INGB 0000 112964

    Overige betalingen: NLNL88 RABO 0123 2468 65 

W: www.stmartinusutrecht.nl/gertrudis/ 

P: Martinus Magazine redactie parochieblad/pagina Gertrudis: Brenda Mook