St.-GERTRUDIS

Welkom op de subwebsite van de geloofsgemeenschap St.- Gertrudis.

De St.-Gertrudis behoort samen met vier geloofsgemeenschappen bij de St.-Martinusparochie.

De dagelijkse gang van zaken in de St.-Gertrudis wordt verzorgd door het Gertrudis Beraad

De Gertrudisgeloofsgemeenschap is in vriendschap verbonden met de Nicola gemeenschap en het Buurtpastoraat Utrecht.

Actuele informatie kunt u vinden rechts bij eerste “tab”  Rondom St.Geerte.

Algemene informatie van de parochie St.Martinus vindt u op deze  website.

Het kerkcentrum is open op maandag en woensdag van 09.00 tot 12.30 uur

________________________________________________________________________

Z: Voor ziekenbezoek, ziekenzalving en uitvaart 06-512 936 31

A: kerkcentrum Amaliadwarsstraat 2 B 3522 AR Utrecht

T: 030- 288 26 83

E: info@stgertrudis.nl

B: Kerkbalans: NL95 INGB 0000 112964

    Overige betalingen: NLNL88 RABO 0123 2468 65 

W: www.stmartinusutrecht.nl/gertrudis/  redactie subwebsite  José Krul en Leny van Geffen

P: Martinus Magazine redactie parochieblad/pagina Gertrudis: Brenda Mook