Divers-Gertrudis

De zondagsviering is om 09.30 uur, zie ook schema weekendvieringen.

OUD PAPIER
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container.
Woont u in Rivierenwijk, dan komen de vrijwilligers op woensdagmorgen om de week het bij u voor de deur ophalen. De ene week is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de andere week wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade (oneven weken). Geef uw adres op het secretariaat.

Utrecht, 7 augustus 2017

Beste mede parochianen,

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen dat, door de recente ontwikkelingen in onze gemeenschap, het voor ons niet langer mogelijk is om de activiteiten zoals wij deze jaren voor u verzorgd hebben te blijven voortzetten.

Na lang wikken en wegen heeft het Ouderencomité besloten haar activiteiten per direct te beëindigen. Ik heb het hier over ouderactiviteiten zoals het Lentefeest, het Herfstfeest en de maaltijden alleenstaanden. Daarnaast stopt ook de kaartclub St. Gertrudis. De reden is dat er in de pastorie een kapel is ingericht en het teveel werk is om dit telkens om te zetten. Ook is het een gevoelskwestie en ga je in onze ogen geen feesten houden in de woning van onze Heer.

Sinds (ik denk) 2002-2003 heb ik me ingezet om samen met mijn mede comitéleden leuke feesten en activiteiten te organiseren voor de senioren van onze parochiegemeenschap. Naast het teruglopen van het aantal deelnemers, en de stijgende kosten in combinatie met eerder genoemde ontwikkelingen heeft dit ons, met pijn in het hart, deze beslissing doen nemen. Tot het eind van dit jaar blijven we nog wel de kroonjaren verzorgen, waarna dit ook zal stoppen.

Ik hoop dat u begrip op kunt brengen voor onze beslissing en daarom wil ik u ook mede namens Sofia Achterberg en Piet Michel hartelijk danken en wens u alle goeds voor de toekomst toe. We komen mekaar vast nog wel eens tegen.

Vrede en alle goeds,
Alex Nijhoff