Divers-Gertrudis

De zondagsviering is om 09.30 uur, zie ook schema weekendvieringen.

OUD PAPIER
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container.
Woont u in Rivierenwijk, dan komen de vrijwilligers op woensdagmorgen om de week het bij u voor de deur ophalen. De ene week is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de andere week wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade (oneven weken). Geef uw adres op het secretariaat.