Gemeenschapsopbouw

Veel vrijwilligers stellen tijd en menskracht beschikbaar om diverse activiteiten binnen de geloofsgemeenschap in de lucht te houden of te organiseren. Belang is dat mensen binnen de geloofsgemeenschap zich thuis voelen en dat medeparochianen in staat zijn met hoofd en hart mensen er bij te betrekken.
Onder het motto “wij zij zijn samen de kerk” is het voor het pastoraal team een enorme steun als medegelovigen zich willen inzetten. Bijvoorbeeld voorbereiding op de eerste communie en vormsel, ziekenbezoek, misdienaar en acoliet, collectant, diaconale projecten, kerstacties, wijkcontactpersoon, zangkoor, administratie, telefoondienst op door de weekse dagen, koffiegroep, weekberichten verzorgen. bijeenkomsten van een bepaalde groep organiseren ofverzorgen, enz. Dat alles draagt bij aan een levende geloofsgemeenschap die voor en met de mensen werkt.
Vaak wordt er samengewerkt in groepen.
De functionerende werkgroepen zijn onderverdeeld in liturgische, catechetische en diaconale werkgroepen.
Daarnaast is er een aantal met overstijgende werkzaamheden in “divers” ondergebracht.
De werkgroepen zijn een belangrijk onderdeel in een geloofsgemeenschap.
Kies in het menu een van de groepen om deze beter te leren kennen.
Ook kunt u bij vacatures zien in welke groep er nog mensen nodig zijn.