H.JOHANNES-H.BERNARDUS

Welkom op de subwebsite van de geloofsgemeenschap  H.-Johannes-H-Bernardus.

De H.Johannes-H.Bernardus behoort samen met vier geloofsgemeenschappen bij de St.-Martinusparochie.

De dagelijkse gang van zaken in de H. Johannes-Bernardus wordt verzorgd door het Johannes-Bernardus Beraad, waarin de leden van de pastoraatgroep en de locatieraad zitting hebben..

Actuele informatie kunt u vinden bij eerste “tab”  

Algemene informatie van de parochie St.-Martinus vindt op deze website.

Het kerkcentrum is op werkdagen geopend van 10.00- 12.00 uur

_______________________________________________________________________

Z: Voor ziekenbezoek, ziekenzalving en uitvaart kunt u de kerk of  06-51 29 36 31 bellen.

A: Kerkcentrum: Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR Utrecht

T: 030-288 02 12

E: johannes-bernardus@hotmail.com

B: Kerkbalans: NL42 INGB 0000 1396 23  

     overige betalingen: NL70 ONGB 0000 2788 96

W: http://www.stmartinusutrecht.nl/johannes-bernardus/     redactie subwebsite: Madeleine Bogaerts

P: Martinus Magazine, redactie parochieblad/pagina Johannes-Bernardus: Madeleine Bogaerts en Ton van Schaik