Gemeenschapsopbouw

In iedere geloofsgemeenschap zijn mensen nodig om incidenteel of structureel hand- en spandiensten te verlenen die niet direct onder de eerste drie profielen liturgie, catechese, en diaconie zijn onder te brengen.

Vaak zijn het tijdelijke of enkele keren per jaar terugkerende werkzaamheden al of niet in samenwerking met anderen. Doel is om de geloofsgemeenschap binding aan elkaar te geven

Voor contact wordt verwezen naar het parochiesecretariaat of naar de respectievelijke gemeenschapsraden.

Om uw keuze te bepalen kunt onder geloofsgemeenschappen zien en lezen welke werkgroepen er zoal functioneren