Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat staat ten dienst van de St.Martinuspaochie.

De werkzaamheden worden verricht ter ondersteuning van de leden van het parochiebestuur, het pastorale team en de geloofsgemeenschappen.

Daarnaast verzorgt het parochiesecretariaat de dagelijkse gang van zaken binnen de parochie.

Het beantwoorden van vragen, het van dienst zijn bij een aanvraag voor doopvoorbereiding, huwelijk of uitvaart, en de communicatie van en naar de geloofsgemeenschappen behoort o.a. tot de taken.

Ook verslaggeving van bestuur en team naar de geloofsgemeenschappen waaronder rooster alsmede publicaties is een taak van het centraal secretariaat.

Het parochiesecretariaat is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (030) 254 61 47 of voor niet-dringende vragen/boodschappen naar: info@stmartinusutrecht.nl