Publicaties

  • Verschenen:

09-06-13 Duurzaamheid in de parochie, lees verder

01-09-13 Pastoraal Beleidsplan 2013-2015, lees verder

05-10-13 Verslag Pastorale Conferentie

20-03-14 Martinuslezing

05-04-14 Evaluatie Pastorale Conferentie

18-05-14 Verslag vastenaktie 2014

21-05-14 Parochie in beeld van de stad

14-07-14 Pastoraal jaarverslag 2013-2014 lees verder

01-08-14 Ontslag per 01-07-14 pastoor P.A.G.Rentinck

30-09-14 oproep bisschop in oktober te bidden voor de vrede lees verder

21-11-14 brief van de bisschop over toekomst van de kerk in het aartsbisdom lees verder

30-12-14 brief vicevoorzitter over benoeming van deservitor voor de parochie lees verder

10-01-15 Boodschap van Zijne heiligheid Paus Franciscus lees verder

11-01-15 reactie op brief (21-11) van de aartsbisschop door prof.dr. J.Wissink lees verder

17-01-15 reactie aartsbisdom-voorlichter op brief van Prof. J. Wissink. lees verder

22-01-15 misverstanden omtrent brief van 21-11-14 van Kardinaal Eijk. lees verder

18-02-15 Vastenbrief kardinaal Eijk. lees verder

01-04-15 Paasgroet van de kardinaal. lees verder

26-05-15 melding grensoverschrijdend gedrag in de kerk, lees verder

01-06-15 benoeming van A.Huitink tot pastoor van Utrecht, zie

22-10-15 mededeling parochiebestuur, zie

01-03-17 vastenbrief kardinaal Eijk, lees