Martinus werkmap

De  Martinus Werkmap is een verzameling van diverse besluiten, procedures, handelingen, namen en uitgaven van de St. Martinusparochie Utrecht.

Deze verzameling van gegevens is bedoeld om snel en overzichtelijk alle parochie-informatie bij de hand te hebben. De documenten worden op aanvraag beschikbaar gesteld aan leden van bestuur, pastoraal team en gemeenschapsraden.

Ieder onderdeel heeft een vast nummer, dat de rubriek aangeeft. Tussentijdse wijzigingen worden op gezag van de pastoor en/of bestuurslid belast met secretariaat direct opgenomen zodat de informatie actueel is.

Het parochiesecretariaat zorgt er voor, dat de map actueel blijft.

Op -en aanmerkingen zijn van harte welkom bij het parochiesecretariaat.