Uitvaart-Avondwake

Is een dierbare van u zojuist overleden? Of verwacht u binnenkort de dood van een dierbare?

Dan kan onze parochie u op de volgende wijze van dienst zijn.

In onze geloofsbelijdenis spreken we uit dat wij geloven in de verrijzenis van het lichaam en in het eeuwig leven.

Als geloofsgemeenschap vinden wij het daarom belangrijk om in geloof en hoop afscheid te nemen van onze [oud]parochianen. Onze voorkeur gaat er naar uit dat de viering van de uitvaart plaats heeft in een van onze vijf parochiekerken. Maar ook als de uitvaart alleen op het kerkhof of in het crematorium plaats vindt, kan een vertegenwoordiger van de parochie voorgaan in de viering.

Voorgangers in de vieringen kunnen zijn alle leden van het pastoraal team en enkele daarvoor toegeruste parochianen. Mocht uw voorkeur zijn een voorganger te vragen van elders dan dient dat de goedkeuring te hebben van het pastoraal team.

Gezien het feit dat gewoonlijk een groot aantal van de deelnemers aan de viering van een uitvaart weinig band met geloof en Kerk hebben, geven wij de voorkeur aan een viering van Woord en Gebed. In de Eucharistie van de zondag na het overlijden wordt extra aandacht gegeven aan de overledene en wordt voor hem/haar gebeden in de geloofsgemeenschap. Als de nabestaanden toch graag een viering van de Eucharistie of een Woord- en Communieviering wensen, zal deze wens – indien mogelijk – worden ingewilligd.

Voor de regeling van de uitvaart kunt u contact opnemen [eventueel via de uitvaartondernemer] met het secretariaat van de parochie,

tel.: 030 254 61 47 of 06 51 29 36 31

Indien u er de voorkeur aan geeft, rechtstreeks contact op te nemen met een van onze vijf plaatselijke geloofsgemeenschappen, dan verwijzen wij u naar de volgende nummers:

  • St Aloysius: 06 51 29 36 31
  • St. Gertrudis: 030 – 288 26 83
  • H. Johannes-Bernardus: 030 288 02 12
  • H. Paulus: 06 51 29 36 31
  • Wederkomst des Heren: 06-51 29 36 31

Het is verstandig ook het centraal secretariaat te melden wanneer u reeds de kerk van uw keuze heeft gebeld.

Avondwake

In een avondwake verzorgt of begeleidt een van de pastores of een parochiaan de dienst op de avond, voorafgaande aan een begrafenis of crematie van een overleden parochiaan.
Tijdens het gesprek met de familieleden, wordt inhoud gegeven aan de avondwake.

De liederen en de eventuele lezingen worden samen uitgezocht en ook de gewenste ceremoniën en gebeden, krijgen zo een plaats in de avondwake.
De familieleden kunnen zelf een “In Memoriam” schrijven of een gedicht in de avondwake uitspreken.
Natuurlijk is er plaats voor eigen inbreng, zoals een mooie gedachte of het afspelen van een lied of een muziekfragment, dat de overledene graag hoorde, of waar de familieleden veel troost of herinnering in vinden.