overweging zon-en feestdagen

Wij lezen dit kerkelijk jaar uit het evangelie van Matteus.

De preken zijn tot acht weken na publicatie oproepbaar.

Paaszondag 16 april 2017

2e Zondag van Pasen 23 april 2017

3e Zondag van Pasen 30 april 2017

4e Zondag van Pasen 7 mei 2017

5e Zondag van Pasen 14 mei 2017

6e Zondag van Pasen 21 mei 2017

Hemelvaart van de Heer 25 mei 2017

27 mei

PINKSTEREN

Sacramentszondag 18-06-17

12e Zondag door het jaar 25 juni 2017               25-06-2017 12e zondag door het jaar

13e zondag door het jaar  2 juli 2017                13e Zondag door het jaar 2 juli 2017 (2)

14e Zondag door het jaar 8 juli 2017

15e Zondag door het jaar 16 juli 2017

16e Zondag door het jaar 23 juli 2017