Liturgisch Pastoraal Beraad

We kennen vier profielen of werkterreinen: opbouw, catechese, liturgie en diaconie.

Voor elk profiel is er een parochieel profielberaad, bestaande uit vertegenwoordigers van alle plaatselijke geloofsgemeenschappen, die in dit profiel een centrale rol hebben, alsmede uit vertegenwoordigers van parochiële werkgroepen in dit profiel.

Het beraad wordt voorgezeten door de profielhouder liturgie in het pastoraal team. Het beraad komt minstens halfjaarlijks bijeen.

In de Martinusparochie is een beraad liturgie.

In het beraad worden ervaringen uit de plaatselijke geloofsgemeenschappen uitgewisseld en wordt er overlegd, waar samenwerking mogelijk en wenselijk is. Men kan ook besluiten tot gezamenlijke activiteiten voor heel de parochie. Is daarvoor een werkgroep wenselijk, dan verzoekt het Beraad aan het parochiebestuur een dergelijke parochiële werkgroep op te richten. De werkgroep doet verslag van haar werkzaamheden in het beraad. Zonodig is er tussentijds contact met de voorzitter van het profielberaad.

In de “tab” geloofsgemeenschappen zijn de werkgroepen/liturgie en het werk wat gedaan wordt te lezen. Neem er kennis van en wellicht kunt u een steentje bijdragen door u bij een van de werkgroepen aan te sluiten.