Liturgie

Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken.

In de katholieke kerk is de liturgie in de loop van de eeuwen gevormd vanuit de jonge geloofsgemeenschappen uit de eerste eeuw. Vanuit dat vertrekpunt van de eerste eeuwen werd de liturgie op diverse plaatsen en in verschillende landen aangepast en zo kon het gebeuren dat rond 1500 de liturgie een chaotische indruk maakte. In Rome werd dit waargenomen en wilde men een binnenkerkelijke hervorming toepassen. Men koos voor een concilie.Het Concilie van Trente uit +1560 is de richting die tot ver in 20e eeuw, tot aan het tweede Vaticaanse concilie rond 1960, de liturgieregels bepaalde.

Bij het tweede Vaticaans Concilie werd het mogelijk om vieringen in de landstaal te houden alsmede werden bepaalde regels meer naar de wereld gericht. Inhoudelijk veranderde het niet maar de vorm waarin werd begrijpelijker.

Belangrijk in de vieringen zijn de gebeden, de zang, soms Gregoriaans dan weer Nederlands en ook de kleuren van de paramenten hebben een betekenis.

Kleuren die gebruikt worden zijn:

 Zwart is een symbool van de dood.

 Bij begrafenissen wordt dan ook vaak zwarte, paarse of licht-grijze kleding gedragen.

 Groen is de kleur van groeiende planten. 

Het is een symbool voor leven. Liturgisch gezien is groen de triomf van het leven over de dood.

De kleur wordt gebruikt in de tijd tussen de feesten.

Rood is de kleur van het bloed.

Liturgisch is het de kleur voor de herdenking van de heiligen en martelaren van de kerk.

Als kleur van het vuur wordt het voor het Pinksterfeest gebruikt.

Wit is het symbool van de zuiverheid, de reinheid en de onschuld.

Het is de liturgische kleur voor de feestdagen van Kerstmis en Pasen.

Paars is de kleur van de boetedoening en rouw.

Purper is ook de kleur voor een koninklijk gewaad.

De liturgische kleur wordt gebruikt in de weken van Advent en de voorbereiding (40 dagentijd) op Pasen.

In de diverse items hierna wordt informatie gegeven over de liturgie in de parochie St.Martinus.