Organisatie

Iedere parochie heeft een pastorale taak in de meest brede zin van het woord. Als organisator van de vele diverse taken functioneren een parochiebestuur en een pastoraal team. Ieder met een deeltaak van de algemene doelstelling. In het algemeen zal het parochiebestuur de zakelijke kant behartigen om de uitvoering van pastorale taken en activiteiten mogelijk te maken door gelden en gebouwen beschikbaar te stellen.

De parochie Martinus is samengesteld uit vijf geloofsgemeenschappen, die ieder een deel van het geheel vormen. Daartoe is vorming en onderhoud van onderlinge samenwerking en betrokkenheid nodig en belangrijk.
Zo is het belangrijk dat de opbouw van de gemeenschappen accuraat wordt bijgehouden. Dit bestaat voor een groot gedeelte uit het goed up-to-date houden van de ledenadministratie. Daarnaast vereist de gemeenschapsopbouw dat nieuwe bewoners kennis maken met de parochie. Ook wordt ook de jaarlijkse Aktie Kerkbalans georganiseerd. Het samenkomen van bepaalde doelgroepen wordt soms centraal voor de parochie georganiseerd dan weer door en voor een van de geloofsgemeenschappen. Zie daarvoor de agenda.

In iedere geloofsgemeenschap en in parochie zijn mensen nodig om als vrijwilliger incidenteel of structureel hand- en spandiensten te verlenen voor activiteiten die niet direct onder de drie profielen liturgie, catechese, en diaconie zijn onder te brengen. Iedere geloofsgemeenschap heeft onder “organisatie” een opsomming van taken. Vaak zijn het tijdelijke of enkele keren per jaar terugkerende werkzaamheden al of niet in samenwerking met anderen.

Voor contact wordt verwezen naar het parochiesecretariaat of naar de respectievelijke GemeenschapsBeraden.
Om uw keuze te bepalen kunt u onder geloofsgemeenschappen zien en lezen welke werkgroepen er zoal functioneren.
Voor meer informatie over Gemeenschapsopbouw, kunt u altijd contact opnemen via het secretariaat( 030-2546147), per post (Adr.van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht) of via e-mail (info@stmartinusutrecht)