Catechese

Catechese is leren, kijken, beleven en vooral de uitleg van de grondprincipes van het geloof je eigen maken.
Geloven is een proces van ingroeien in de geloofspraktijk en een voordurende uitdaging tot meer willen weten of beleven.
Centraal in de catechese staat dus dat mensen iets leren of zich eigen maken dat met geloven te maken heeft.Door zich voor te bereiden, mee te doen en na te praten wordt het geloof gevormd en verdiept.
Zo’n leer/groei- proces ondergaan kinderen in een gelovige opvoeding en volwassenen in gesprekken om antwoorden te vinden op die levensvragen die raken aan het religieuze denken en voelen, waarbij zingevingsvragen een belangrijke rol spelen.

De kerk wil bij het groeiproces helpen en biedt daartoe mogelijkheden voor jongeren en volwassenen. Te denken valt aan doopselvoorbereiding, voorbereiding voor de eerste communie, het vormsel eventueel het huwelijk. Mogelijkheden om in de loop der jaren breder en dieper te oriënteren zijn er te over.

Catechese is ook geloofsvorming van mensen die op latere leeftijd katholiek willen worden. In deze catechesevorming wordt duidelijk wat de inhoud van het geloof is en hoe de katholieke kerk dat tot uiting brengt.

Zie verder de overige items van catechese bij geloofsgemeenschappen en agenda.