GemeenschapsBeraad

In een grote parochie is een aantal geloofsgemeenschappen met elkaar verbonden. Een aantal gelovigen uit een geloofsgemeenschap vormt een raad en wordt gevraagd gezamenlijk diverse taken te vervullen.

GemeenschapsBeraad

Deze raad regelt, binnen het kader van het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en de begroting, de praktische gang van zaken. Hieronder wordt de dagelijkse zorg voor het gebouw en liturgie, diaconie, catechese en parochie-opbouw verstaan. De precieze verdeling van taken wordt in onderling overleg vastgesteld en op papier vastgelegd. Regelmatig zal evaluatie van taakinhoud en taakomvang plaatsvinden. De raad heeft een materiële en pastorale opdracht en schept de voorwaarden om pastorale en andersoortige activiteiten te laten plaats vinden. Hiertoe is samenwerking met het centraal parochiebestuur en alle werkgroepen vereist.

Budget

De raad hoeft geen grote uitgaven te doen, die doet het bestuur van de parochie, maar heeft wel een eigen budget in verband met de noodzakelijke uitgaven. Personeel, voorgangers, publicaties, gas, licht en water, media, materiaal voor onderhoud en andere zaken die door de raad worden geregeld worden centraal door het parochiebestuur betaald.

Leden

Het is van belang dat in het Gemeenschapsberaad mensen zitten met ervaring in en  kennis van de gemeenschap. Zij zijn (of worden) goed ingevoerd in de parochie en in de parochiële activiteiten en bekend met de wijk, de buurt, of de stad.

Naamgeving

Pastoraal en Materieel binnen één geloofsgemeenschap wordt samengebracht in de naam van het geloofsgemeenschapsberaad, kortweg: …………..Beraad.