Leden Parochiebestuur

Voorzitter: drs. A.Huitink, pr

Vicevoorzitter: vacature

Secretaris: vacature: Mr. F.L.Joosten

Penningmeester: Mr.drs. S.Janssen,R.A.

Bestuurslid Bouwzaken: J.F.M.Eijrond

Bestuurslid Communicatie: vacature

Bestuurslid Personeelszaken: vacature

Bestuurslid Interne Contacten: mevr. C.A.M. van den Heuvel

Bestuursadviseur: financiën

Bestuursadviseur: organisatie